CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
61562 25/09/2563 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กันยายน 2563 3
61485 24/09/2563 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ 2563 ไตรมาสที่ 4 ของส่วนราชการจังหวัดชัยนาท ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 1
61350 23/09/2563 รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 7/2563 1
59107 26/08/2563 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน สิงหาคม 2563 4
58764 20/08/2563 รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 6/2563 1
56911 30/07/2563 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กรกฎาคม 2563 4
56614 24/07/2563 รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2563 0
56611 24/07/2563 รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4/2563 0
54704 30/06/2563 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน มิถุนายน 2563 9
54702 29/05/2563 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษภาคม 2563 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 99 รายการ
processing time 1.308 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 22 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 771,636 คน)