CGD Internet
การแสดงผล C C C
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
97967 02/07/2561 มาตรการพัฒนา "คุณภาพชีวิต" ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ.2560 32
97966 02/07/2561 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 35
66865 24/05/2560 รายงานข้อมูลการรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560(ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย)จังหวัดชัยนาท ข้อมูลถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 77
66863 24/05/2560 จำนวนผู้ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 สะสมตั้งแต่ 3 เม.ย.-15 พ.ค.60 ระดับประเทศ 43
65749 15/05/2560 แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ(จังหวัดชัยนาท) 17
65746 15/05/2560 แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 13
65745 15/05/2560 คู่มือการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 16
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 7 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 7 รายการ
processing time 1.267 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 13 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 784,149 คน)