CGD Internet
การแสดงผล C C C
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
33091 09/10/2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562 3
0003 18/05/2561 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 17
0002 18/05/2561 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 9
0001 18/05/2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 5
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 4 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4 รายการ
processing time 1.172 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 7 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 784,143 คน)