CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
93769 08/11/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3
76733 09/04/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 14
76523 08/04/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2
76509 08/04/2564 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ. 2564 3
70322 25/01/2564 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563) 5
67222 15/12/2563 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดชัยนาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7
76705 05/10/2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 2
57573 05/08/2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563 15
56248 20/07/2563 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563) 5
55688 13/07/2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563 2
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 94 รายการ
processing time 1.509 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 155 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 815,179 คน)