CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
15014 06/03/2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2562 1
12920 06/02/2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2562 2
10443 04/01/2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2561 0
- 07/12/2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561 0
07182 06/11/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม 2561 4
07004 01/11/2561 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑฺ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำก่ว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก 5
05989 18/10/2561 ขอเผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 11
05374 09/10/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 5
04999 04/10/2561 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4
04524 28/09/2561 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 63 รายการ
processing time 1.173 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 37 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 708,705 คน)