CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
65829 01/11/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2566 0
65827 01/10/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2566 0
65825 04/09/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2566 0
65823 01/08/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2566 0
65822 02/07/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2566 0
65812 01/07/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2566 0
65810 01/05/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2566 0
43386 07/04/2566 O13 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5
42662 03/04/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2566 11
40522 03/03/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 4
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 137 รายการ
processing time 1.815 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 6 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 881,629 คน)