CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
70322 25/01/2564 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563) 3
67222 15/12/2563 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดชัยนาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3
57573 05/08/2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563 12
56248 20/07/2563 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563) 4
55688 13/07/2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563 1
52562 10/06/2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 3
49164 07/05/2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2563 1
46380 09/04/2563 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563) 1
46044 02/04/2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2563 3
42850 06/03/2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563 7
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 89 รายการ
processing time 1.464 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 84 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 788,317 คน)