CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
40283 07/02/2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2563 1
38507 07/01/2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562 1
37017 04/12/2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2562 0
35180 07/11/2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 2
33109 09/10/2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562 3
30585 05/09/2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562 5
28596 06/08/2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562 8
26309 04/07/2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562 4
30939 11/06/2562 แผ่นพับขั้นตอนวิธีเฉพาะเจาะจง 0
30938 11/06/2562 แผ่นพับขั้นตอนวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 79 รายการ
processing time 1.132 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 95 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 753,247 คน)