CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

ข้อมูลสำนักงานคลัง

ระบบงาน

ติดต่อสำนักงานคลัง
MAPS
• แผนที่กรมบัญชีกลาง •
ที่อยู่
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัด ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์
044-811178, 044-816184, 044-821310
พิกัด Google Map
15.807769,102.033647
E-mail
cmp@cgd.go.th
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 72 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 86,326 คน)