CGD Internet
การแสดงผล C C C
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
61308 10/10/2566 หนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง และ/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้)(เอกสารแนบ2) 8
61307 10/10/2566 หนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง และ/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้)(เอกสารแนบ1) 6
38787 07/03/2566 สิทธิประโยชน์...บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรัยผุ้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการ ไมยนิยม ยั่งยืน 6
38804 03/03/2566 แนวทางการอุทธรณ์ผลเกณฑ์หนี้สิน 1
38793 02/03/2566 หนังสือมอบอำนาจ ตรววจสอบสิทธิอุทธรณ์ 3
38792 02/03/2566 หนังสือมอบอำนาจการยืนยันตัวตน 3
38809 01/03/2566 คู่มือการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ_สำหรับประชาชน 0
38798 21/09/2565 หนังสือประกอบการพิจารณา เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อดำเนินการหย่าตามกฎหมายได้ 1
38797 05/09/2565 หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง 0
38795 05/09/2565 แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ศ. 2565 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 23 รายการ
processing time 2.031 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 28 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 374,845 คน)