CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ติดต่อสำนักงานคลัง
• แผนที่กรมบัญชีกลาง •
ที่อยู่
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี อ.เมือง จ. ชลบุรี 
โทรศัพท์
0-3828-2589,โทร.มท 30457,VOIP 162 0811,162 0812, โทรสาร : 0-3828-2589 ต่อ 325
พิกัด Google Map
13.362845,100.980902
E-mail
cbi@cgd.go.th
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 240 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 151,951 คน)