CGD Internet
การแสดงผล C C C
คู่มือประชาชน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
32364 25/04/2559 คู่มือสำหรับประชาชน (จัดทำโดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบุรีรัมย์) 15
28100 23/03/2559 คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ 19
28086 22/03/2559 คู่มือสำหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 3 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3 รายการ
processing time 1.236 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 16 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 129,570 คน)