CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
61187 21/09/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2
59822 02/09/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1
49388 10/10/2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง พนักงานขับรถยนต์ 25
48624 04/10/2559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น 4 ห้อง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 6 -7 พร้อมถมดิน และซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11
48622 04/10/2559 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น 4 ห้อง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 6 - 7 พร้อมถมดินและซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ 9
31614 11/04/2559 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 21
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 1.338 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 11 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 86,494 คน)