CGD Internet
การแสดงผล C C C
เร่งรัดเบิดจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
50911 20/05/2563 รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 14
44692 23/03/2563 รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 16
31769 09/09/2562 รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5/2562 2
27249 19/07/2562 รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4/2562 10
00162 22/05/2562 รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562 3
16642 22/03/2562 รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 6
16646 18/01/2562 รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 7
04596 17/09/2561 รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7/2561 4
00445 20/07/2561 รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561 5
97262 19/06/2561 รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5/2561 6
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 26 รายการ
processing time 1.249 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 10 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 127,391 คน)