CGD Internet
การแสดงผล C C C
การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
55676 13/07/2563 รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 8
52198 08/06/2563 รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ครั้งที่ 1/2563 12
52089 05/06/2563 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ว23) 5
- 05/06/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ปีงบประมาณ 2563 7
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 4 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4 รายการ
processing time 1.245 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 5 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 95,081 คน)