CGD Internet
การแสดงผล C C C
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (คบจ.)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
61609 24/09/2563 รายงานประชุม คบจ. ครั้งที่ 6/63 วันที่ 18 กย.63 1
59013 24/08/2563 รายงานประชุม คบจ. ครั้งที่ 5/63 วันพุธที่ 18 สค.63 5
53007 12/06/2563 รายงานประชุม คบจ. ครั้งที่ 4/63 วันศุกร์ที่ 5 มิย.63 6
52548 10/06/2563 ผลการพิจารณาคบจ.ดีเด่น 62 1
52440 09/06/2563 คำสั่งคณะทำงาน คบจ. 63 1
52284 08/06/2563 เกณฑ์พิจารณา คบจ.ดีเด่น ปี 63 (รอบสอง) เมย.-กย.63 1
52376 08/06/2563 คำสั่งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 2563 1
52227 05/06/2563 เกณฑ์พิจารณา คบจ.ดีเด่น ปี 63 (รอบแรก) ตค.62-มีค.63 2
61975 27/03/2560 คำสั่งกระทรวงการคลัง 132/2560 แต่งตั้งคณะ คบจ. ลงวันที่ 31มกราคม256 36
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 9 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 9 รายการ
processing time 1.258 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 4 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 95,080 คน)