CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
49872 08/10/2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 5
29170 05/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
29167 05/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประกอบการฝึกอบนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
29164 05/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
29176 24/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล และ พิมพ์สติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
29174 24/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษA4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
29171 24/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
29177 22/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษA4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
29179 11/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
27643 03/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ พร้อมเปลี่ยนระบบสายไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding) 3
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 64 รายการ
processing time 1.277 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 10 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 95,086 คน)