ขอเชิญชวนร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ New GFMIS Thai
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
25637 28/06/2562 ใบสมัคร โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 212 729/120/ใบสมัคร_โครงการ NEW GFMIS THAI.pdf
25636 28/06/2562 ประกวดออกแบบ LOGO ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS Thai) 171 1003/724/NewGFMISThai-A4.1.1 62-06-25.pdf
25635 28/06/2562 ขอเชิญชวน ร่วมประกวดการออกแบบ LOGO โครงการ New GFMIS Thai 127 375/317/New poster newgfmis Ver0.2 62-06-25.pdf
25634 28/06/2562 โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 137 38/969/Content สมัครโลโก้_โครงการ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 4 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4 รายการ
processing time 0.973 s