CGD Internet
การแสดงผล C C C
ติดต่อสำนักงานคลัง
MAPS
• แผนที่กรมบัญชีกลาง •
ที่อยู่
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่พักเที่ยง)
กรณีวันหยุดราชการจ่ายสลากฯ เวลา 09.00 - 12.00 น.
โทรศัพท์
0-5451-1076 มหาดไทย 21757
พิกัด Google Map
18.145278,100.140490
E-mail
pre@cgd.go.th
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 89 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 381,929 คน)