อธิบดีกรมบัญชีกลาง บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  
  นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย นางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๙  เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖