new ตั้งแต่วันที่ ๓ ส.ค. ๕๘ เป็นต้นไปส่วนราชการ/ผู้ค้าภาครัฐ ต้องการสอบถาม e-bidding/e-market ให้สอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร.๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ค่ะ  
    ( )    
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งใช้งานได้
 
    ( )    
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด  เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งใช้งานได้
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และเครื่องพิพม์
 
    ( )    
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งใช้งานได้
 
    ( )    
ประกาศกรมัญชีกลาง  เรื่อง ประกวดราคาสำกรับการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชั้น1 อาคาร 3 และ อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ต) จำนวน 6 เครื่อง
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และเครื่องพิมพ์
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 497 เครื่อง
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
 
  <<   <   ...  24  25  26  ...  >   >>
หน้าที่ : 25 จาก 54
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด