กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิก

 งานคืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง สนใจรายละเอียด คลิก 
    ( )    
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2554
 
    ( )    
รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๔
 
    ( )    
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมการติดตั้ง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
    ( )    
รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
    ( )    
 
    ( )    
 
    ( )    
รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เดือนมกราคม ๒๕๕๔
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการวางระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการวางระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
  <<   <   ...  24  25  26  ...  >   >>
หน้าที่ : 25 จาก 49
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด