ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) คลิก

หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 16,000 รีม
 
    ( )    
ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาขายกล่องกระดาษที่ชำรุด เศษกระดาษ และเอกสารอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 58
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือน ต.ค 57-ก.ย 58
 
    ( )    
ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษชำระ และ สบู่เหลวล้างมือ
 
    ( )    
ประกาศราคากลางการจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ kyocera
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 
    ( )    
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    ( )    
เช่าบริการเครือข่าย Link Internet ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำ
 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 58
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด