กรมบัญชีกลาง ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดาและวัตถุมงคล รุ่นกรมบัญชีกลาง ๑๒๐ ปี สนใจ คลิก 

 กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

 กรมบัญชีกลาง มินิมาธอน ครั้งที่ ๑๓ สนใจ คลิก    
    ( )    
ประกาศราคากลาง สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 เครื่อง
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารกรมบัญชีกลาง
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับแรก)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการเครือข่ายสำหรับโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมบัญชีกลาง กับ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง  จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ยี่ห้อ NEC   รุ่น  SV8500  
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องที่ปรึกษา ชั้น 3 อาคารใหม่ พร้อมครุภัณฑ์
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต Internet
 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 47
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด