กรมบัญชีกลาง ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดาและวัตถุมงคล รุ่นกรมบัญชีกลาง ๑๒๐ ปี สนใจ คลิก 

 กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

 กรมบัญชีกลาง มินิมาธอน ครั้งที่ ๑๓ สนใจ คลิก    
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบ Internet/intranet  และ E-mail
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่)
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง  สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่)
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอสัมผัส)
 
  <<   <   ...  2  3  4  ...  >   >>
หน้าที่ : 3 จาก 46
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด