( )    

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตู้สาขาโทรศํพท์อัตโนมัติ ยี่ห้อ NEC รุ่นSV8500

 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 2 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่ 100%)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบบำเหน็จบำนาจและสวัสดิการรักษาพยาบาล
 
    ( )    
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ
 
    ( )    
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบ Internet/intranet และ E-mail
 
    ( )    
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (CFO)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (Civil)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างบำรงุรักษาระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจัดจ้างทำโล่รางวัล สำหรับโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
 
    ( )    
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  <<   <   ...  2  3  4  ...  >   >>
หน้าที่ : 3 จาก 57
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด