ตามที่ปรากฎข่าวว่า กฎหมาย กบข.ให้กลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามเดิมได้แล้ว กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวที่เคยผ่านสภาฯ วาระ 1 แล้ว แต่มีการยุบสภาเมื่อ 9 ธันวาคม 2556 จึงไม่ได้พิจารณาในวาระ 2-3 ซึ่งตามขั้นตอนของกฎหมาย ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาอีกครั้ง

**ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2557 สามารถยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้แล้วที่ส่วนราชการต้นสังกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด คลิก ** 
    ( )    
ประกาศราคากลางการซื้อระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศผู้บริหาร
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    
ประกาศราคากลางในการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่2)
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งระบบซอฟแวร์ Microsoft Office ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
  <<   <   ...  2  3  4  ...  >   >>
หน้าที่ : 3 จาก 40
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด