กรมบัญชีกลาง ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดาและวัตถุมงคล รุ่นกรมบัญชีกลาง ๑๒๐ ปี สนใจ คลิก 

 กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

 

  
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารกรมบัญชีกลาง ระยะเวลา 2 เดือน
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างติดตั้งพรมบริเวณห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) เพื่อรองรับการเลือกรับสิทธิสำหรับผู้รับบำนาญสมาชิก กบข.
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งระบบซอฟแวร์ Microsoft office ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางการซื้อระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
  <<   <   ...  2  3  4  ...  >   >>
หน้าที่ : 3 จาก 41
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด