กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิก

 งานคืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง สนใจรายละเอียด คลิก 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (Civil)
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(ฉบับแรก)
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง  จัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง  จำนวน 1 ระบบ
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง  จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารเก็บเอกสารการเงินการคลัง จังหวัดนนทบุรี
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง  จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ ยี่ห้อ โอทิส จำนวน 2 เครื่อง
 
    ( )    
เผยแพร่ร่างTOR สำหรับการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล (ครั้งที่2) จำนวน 2 เครื่อง
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง  สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 เครื่อง
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารกรมบัญชีกลาง
 
  <<   <   ...  2  3  4  ...  >   >>
หน้าที่ : 3 จาก 49
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด