กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

 กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๓ สนใจ คลิก   

 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิก 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการเครือข่ายสำหรับโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมบัญชีกลาง กับ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง  จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ยี่ห้อ NEC   รุ่น  SV8500  
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องที่ปรึกษา ชั้น 3 อาคารใหม่ พร้อมครุภัณฑ์
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต Internet
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการในระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต Internet CAT
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง  ซื้อม่านปรับแสง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง  จ้างปรับปรุงห้องเก็บวัตถุโบราณ ชั้น 3 อาคารใหม่ พร้อมครุภัณฑ์
 
  <<   <   ...  2  3  4  ...  >   >>
หน้าที่ : 3 จาก 48
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด