กรมบัญชีกลาง ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดาและวัตถุมงคล รุ่นกรมบัญชีกลาง ๑๒๐ ปี สนใจ คลิก 

 กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

 กรมบัญชีกลาง มินิมาธอน ครั้งที่ ๑๓ สนใจ คลิก    
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการจัดเก็บข้อมูล Log สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบProxy ของกรามบัญชีกลาง
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล Log สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ Proxy ของกรมบัญชีกลาง
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานโครงการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องประชุม 301 พร้อมครุภัณฑ์
 
    ( )    
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 26 เครื่อง
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง  จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ
 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 2 จาก 46
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด