CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
GPP แบบ Bottom up
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
82366 29/09/2560 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุทัยธานี แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2559 43
49642 17/10/2559 หนังสือส่งรายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ประจำปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 162
47822 27/09/2559 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุทัยธานี แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2558 140
47821 27/09/2559 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุทัยธานี แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2557 31
18491 30/09/2558 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุทัยธานี แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2556 และประมาณการปี พ.ศ. 2557 67
18484 30/09/2557 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุทัยธานี แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2555 และประมาณการปี พ.ศ. 2556 16
18473 30/09/2556 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุทัยธานี แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2554 และประมาณการปี พ.ศ. 2555 21
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 7 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 7 รายการ
processing time 0.405 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 20 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 50,656 คน)