CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ดาวน์โหลด/โปรแกรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
07293 08/11/2561 7417 แต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือการปฎิบัติงานด้านการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี งปม2562 1
07292 08/11/2561 7057 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี งปม.2562 1
98871 13/07/2561 รายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 9
90763 14/03/2561 รายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 15
88256 07/02/2561 รายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 11
86220 16/01/2561 รายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 13
85969 12/01/2561 ว294 การรายงานแผน/ผลการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14
84314 20/12/2560 รายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 9
82783 29/11/2560 คู่มือการใช้งานในระบบ e-gp โดยวิธี e-bidding และวิธีเฉพาะเจาะจง 93
82368 24/11/2560 รายจ่ายลงทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 7
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 27 รายการ
processing time 0.847 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 66 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 92,616 คน)