CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวอบรมสัมมนา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
93963 02/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" 119
93342 24/04/2561 ว113 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนภูมิภาค 89
93017 19/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการประชุมขี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำหรับบุคคลในส่วนภูมิภาค 94
91927 30/03/2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ โครงการประชุมขี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำหรับบุคคลในส่วนภูมิภาค โครงการประชุมขี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำหรับบุคคลในส่วนภูมิภาค 197
91477 22/03/2561 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของในงานของรัฐ(กรุณาพกพาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วยขอบคุณค่ะ) 128
90175 07/03/2561 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560" 256
90010 05/03/2561 062 ขอเชิญฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งานผ่าอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(เครื่องEDC) 156
89741 28/02/2561 059 โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของในงานของรัฐ 221
89169 19/02/2561 047 โครงการฝึกอบรม "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปี 2560" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของรัฐในส่วนภูมิภาค 356
89079 16/02/2561 ว 01423 ขอเชิญประชุมซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 445
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 56 รายการ
processing time 0.621 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 36 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 74,925 คน)