CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวอบรมสัมมนา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
93017 19/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการประชุมขี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำหรับบุคคลในส่วนภูมิภาค 71
91927 30/03/2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ โครงการประชุมขี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำหรับบุคคลในส่วนภูมิภาค โครงการประชุมขี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำหรับบุคคลในส่วนภูมิภาค 180
91477 22/03/2561 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของในงานของรัฐ(กรุณาพกพาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วยขอบคุณค่ะ) 115
90175 07/03/2561 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560" 251
90010 05/03/2561 062 ขอเชิญฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งานผ่าอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(เครื่องEDC) 149
89741 28/02/2561 059 โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของในงานของรัฐ 217
89169 19/02/2561 047 โครงการฝึกอบรม "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปี 2560" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของรัฐในส่วนภูมิภาค 348
89079 16/02/2561 ว 01423 ขอเชิญประชุมซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 441
84872 27/12/2560 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร“การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)" 151
84429 20/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฎิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online สำหรับส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 94
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 54 รายการ
processing time 0.587 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 52 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 68,349 คน)