CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวอบรมสัมมนา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
01396 15/08/2561 213 โครงการกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 104
93963 02/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" 146
93342 24/04/2561 ว113 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนภูมิภาค 104
93017 19/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการประชุมขี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำหรับบุคคลในส่วนภูมิภาค 103
91927 30/03/2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ โครงการประชุมขี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำหรับบุคคลในส่วนภูมิภาค โครงการประชุมขี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำหรับบุคคลในส่วนภูมิภาค 200
91477 22/03/2561 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของในงานของรัฐ(กรุณาพกพาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วยขอบคุณค่ะ) 132
90175 07/03/2561 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560" 262
90010 05/03/2561 062 ขอเชิญฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งานผ่าอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(เครื่องEDC) 157
89741 28/02/2561 059 โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของในงานของรัฐ 221
89169 19/02/2561 047 โครงการฝึกอบรม "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปี 2560" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของรัฐในส่วนภูมิภาค 364
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 57 รายการ
processing time 0.716 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 63 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 80,862 คน)