CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
93002 19/04/2561 ข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561 4
92625 09/04/2561 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 13
92000 30/03/2561 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อม (กระเบื้องลอนคู่และกรอบมุ้งลวด) 9
91172 20/03/2561 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
90806 15/03/2561 ข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ครั้ง 2/2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 10
90774 15/03/2561 ว 078 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ.2561 26
89537 26/02/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์รานงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
91854 12/02/2561 ข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือนมกราคม 2561 2
87006 23/01/2561 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 8 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (กรณีคนพิการ) สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต 34
86994 22/01/2561 ประชุมเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 50
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 54 รายการ
processing time 0.614 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 60 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 68,357 คน)