CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ดาวน์โหลด/โปรแกรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
02041 27/08/2561 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้าง 4
02040 27/08/2561 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 5 แสนบาท (งานซื้อ) 3
80894 02/11/2560 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์" วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 237
74254 04/08/2560 เอกสารบรรยายและลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์เสียง โครงการ "เรียนรู้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" 97
71610 05/07/2560 เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ e-bidding 18-19 กรกฏาคม 2560 350
63119 11/04/2560 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคำนวนราคากลาง" วันที่ 24-27 เมษายน 2560 95
57240 26/01/2560 ลิงค์ติดตั้งโปรแกรมคำนวนราคากลางแบบ Offline 23
57238 26/01/2560 อบรมราคากลาง Excel 71
55991 11/01/2560 ขั้นตอนการยกเลิก po ในระบบ GFMIS 27
55988 11/01/2560 ขั้นตอนการเรียกรายงานการซื้อซองทางอิเล็กทรอนิกส์ 21
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 29 รายการ
processing time 0.673 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 751 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,549,157 คน)