CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ดาวน์โหลด/โปรแกรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
80894 02/11/2560 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์" วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 230
74254 04/08/2560 เอกสารบรรยายและลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์เสียง โครงการ "เรียนรู้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" 95
71610 05/07/2560 เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ e-bidding 18-19 กรกฏาคม 2560 346
63119 11/04/2560 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคำนวนราคากลาง" วันที่ 24-27 เมษายน 2560 94
57240 26/01/2560 ลิงค์ติดตั้งโปรแกรมคำนวนราคากลางแบบ Offline 21
57238 26/01/2560 อบรมราคากลาง Excel 69
55991 11/01/2560 ขั้นตอนการยกเลิก po ในระบบ GFMIS 23
55988 11/01/2560 ขั้นตอนการเรียกรายงานการซื้อซองทางอิเล็กทรอนิกส์ 19
55987 11/01/2560 ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ, ขั้นตอนการชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์, ขั้นตอนการยื่นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์, ขั้นตอนการดำเนินการ (e-bidding) 51
55808 10/01/2560 ขั้นตอนการแก้ไขรหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน 29
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 27 รายการ
processing time 0.635 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 2,931 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,302,623 คน)