CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
00400 02/08/2561 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 0
98445 09/07/2561 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 3
96301 01/06/2561 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 2
96300 01/06/2561 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 0
96298 01/06/2561 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 0
96294 01/06/2561 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560 0
96293 01/06/2561 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 0
96291 01/06/2561 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 1
79269 02/10/2560 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนกันยายน 2560 9
79260 31/08/2560 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 6
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 32 รายการ
processing time 0.641 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 22 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 56,942 คน)