e-Payment ภาครัฐ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
61214 17/03/2560 ว 74 การวางอุปกรณ์รับชำระเงืนทางอิเล็กทรอนิกส์ 130 201/46/ว 74 การวางอุปกรณ์รับชำระเงืนทางอิเล็กทรอนิกส์.pdf
47596 23/09/2559 KTB Universal Data Entry v.2.02.00 30,060 163/876/KTB Universal Data Entry v.2.02.00.zip
46258 09/09/2559 Call Center ระบบ KTB Corporate Online 8,387 731/226/call center.pdf
46254 09/09/2559 ว109 การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 14,263 621/988/ว109.zip
46040 07/09/2559 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 1,927 135/423/หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ.pdf
46039 07/09/2559 ว 108 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online 43,896 1011/220/ว108.zip
45607 01/09/2559 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ว 103 8,729 451/744/ว 103.pdf
43191 09/08/2559 ไฟล์เสียงประกอบการประชุมคลังเขต/คลังจังหวัด เพื่อชี้แจงโครงการ e-Payment ภาครัฐ (วันที่ 9 สค 59) 1,672 46/164/link ไฟล์เสียง.txt
43190 09/08/2559 เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง แนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม วันที่ 9 สค. 59 825 210/727/หารือหน่วยงานเจ้าของสวัสดิการ 9 สค 59.zip
43188 09/08/2559 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล "พร้อมเพย์" 1,183 82/92/ปชส promptpay.zip
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 17 รายการ
processing time 0.433 s