e-Payment ภาครัฐ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
85985 12/01/2561 ว5 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง 1,767 638/193/ว5 QR Code.pdf
79383 09/10/2560 แนวปฏิบัติกรณีผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนเป็นบัตรที่ใช้กับระบบตั๋วร่วม (แมงมุม) 1,511 272/227/แนวปฏิบัติขอเปลี่ยนที่อยู่.pdf
77159 13/09/2560 คู่มือ ประชารัฐสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,421 403/601/สรุปประชารัฐสวัสดิการ v.5.pdf
73766 01/08/2560 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) (ว 116) 3,594 275/25/ว116.pdf
70241 21/06/2560 เอกสารประกอบการบรรยาย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 2,310 357/311/รับเงินด้วยบัตร.pptx
61214 17/03/2560 ว 74 การวางอุปกรณ์รับชำระเงืนทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,940 201/46/ว 74 การวางอุปกรณ์รับชำระเงืนทางอิเล็กทรอนิกส์.pdf
47596 23/09/2559 KTB Universal Data Entry v.2.02.00 58,532 163/876/KTB Universal Data Entry v.2.02.00.zip
46258 09/09/2559 Call Center ระบบ KTB Corporate Online 10,504 731/226/call center.pdf
46254 09/09/2559 ว109 การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 17,000 621/988/ว109.zip
46040 07/09/2559 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 2,518 135/423/หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 22 รายการ
processing time 0.48 s