e-Payment ภาครัฐ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
73766 01/08/2560 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) (ว 116) 444 275/25/ว116.pdf
70241 21/06/2560 เอกสารประกอบการบรรยาย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 1,217 357/311/รับเงินด้วยบัตร.pptx
61214 17/03/2560 ว 74 การวางอุปกรณ์รับชำระเงืนทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,908 201/46/ว 74 การวางอุปกรณ์รับชำระเงืนทางอิเล็กทรอนิกส์.pdf
47596 23/09/2559 KTB Universal Data Entry v.2.02.00 38,343 163/876/KTB Universal Data Entry v.2.02.00.zip
46258 09/09/2559 Call Center ระบบ KTB Corporate Online 9,113 731/226/call center.pdf
46254 09/09/2559 ว109 การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 15,276 621/988/ว109.zip
46040 07/09/2559 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 2,210 135/423/หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ.pdf
46039 07/09/2559 ว 108 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online 46,195 1011/220/ว108.zip
45607 01/09/2559 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ว 103 10,342 451/744/ว 103.pdf
43191 09/08/2559 ไฟล์เสียงประกอบการประชุมคลังเขต/คลังจังหวัด เพื่อชี้แจงโครงการ e-Payment ภาครัฐ (วันที่ 9 สค 59) 1,852 46/164/link ไฟล์เสียง.txt
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 19 รายการ
processing time 0.512 s