e-Payment ภาครัฐ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
90790 15/03/2561 ว 65 ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3,220
90789 15/03/2561 ว 129 การเตรียมความพร้อมเพื่อการจ่ายเงิน รับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 1,855
90788 15/03/2561 ว 106 ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 986
90787 15/03/2561 ว 114 ขอให้แจ้งหน่วยงานย่อยในสังกัดฯ ติดตั้ง EDC และ QR Code 907
90785 15/03/2561 ว 494 เร่งรัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 935
85985 12/01/2561 ว5 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง 3,897
79383 09/10/2560 แนวปฏิบัติกรณีผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนเป็นบัตรที่ใช้กับระบบตั๋วร่วม (แมงมุม) 1,695
77159 13/09/2560 คู่มือ ประชารัฐสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,706
73766 01/08/2560 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) (ว 116) 5,536
70241 21/06/2560 เอกสารประกอบการบรรยาย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 3,121
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 27 รายการ
processing time 0.649 s