อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นเกียรติในงาน Kick off การจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ KTB Corporate Online
ประกาศ ณ วันที่ 30/04/2561
LINE it! 264
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นเกียรติในงาน Kick off การจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ KTB Corporate Online พร้อมร่วมการอภิปรายในหัวข้อ "การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านระบบ KTB Corporate Online" โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วันที่ 30 เมษายน 2561
รายการภาพ