ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้สัมภาษณ์สด “มองรัฐสภา” แจงแนวทางปฏิบัติ กม.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 28/09/2560
LINE it! 300
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้สัมภาษณ์สด ผ่านรายการมองรัฐสภา ในเรื่อง “แจงแนวทางปฏิบัติกม.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่” และตอบข้อซักถามจากผู้ชมทางบ้าน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ทางช่อง 10 โทรทัศน์รัฐสภา กับช่อง 11 NBT และ Facebooklive: วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รายการภาพ