อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา
ประกาศ ณ วันที่ 16/09/2559
LINE it! 272
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวดวงดาว บำรุงเมือง คลังเขต 9 นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งตรวจบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของสำนักงานคลังฯ วันที่ 15 กันยายน 2559
 
รายการภาพ