ค้นหาข่าวภายใน
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว หน่วยงาน ผู้ชม
17/11/2560 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง CGD Internet Central, กจ. 119
17/11/2560 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยและการดำเนินการทางวินัย CGD Internet Central 16
17/11/2560 พิธีปิดการประชุมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 CGD Internet Central 12
17/11/2560 การดำเนินภารกิจในฐาน​ะคณะผู้บริหารการคลัง​ประจำจังหวัด (คบจ.) ของกรมบัญชีกลาง CGD Internet Central 6
17/11/2560 ผลงานโครงการบัตรสวัส​ดิการแห่งรัฐ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา CGD Internet Central 5
17/11/2560 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมบัญชีกลาง” CGD Internet Central 21
17/11/2560 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครบรอบ 41 ปี CGD Internet Central 15
16/11/2560 ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ​ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทร​อนิกส์ (e-market) CGD Internet Central 21
16/11/2560 การจัดซื้อจัดจ้างโดย​วิธีเฉพาะเจาะจง มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง​ CGD Internet Central 18
16/11/2560 บก. แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม 9,244 ราย CGD Internet Central 7
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4,085 รายการ
processing time 0.789 s