ค้นหาข่าวภายใน
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว หน่วยงาน ผู้ชม
24/01/2561 บัญชีกลางย้ำอยู่ระห​ว่างเตรียมความพร้อมป​รับระบบเบิกจ่ายตรงโด​ยใช้บัตรประจำตัวประช​าชน CGD Internet Central 10
24/01/2561 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) CGD Internet Central, Intranet Central, กจ. 15
23/01/2561 กรมบัญชีกลางจ่ายเงินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา CGD Internet Central 11
22/01/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) CGD Internet Central, Intranet Central, กจ. 30
22/01/2561 การประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ครั้งที่ 1/2561 CGD Internet Central 80
22/01/2561 กรมบัญชีกลางปรับปรุงค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค 251 รายการ CGD Internet Central 55
22/01/2561 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2561 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ CGD Internet Central 37
19/01/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) CGD Internet Central, สล. 269
19/01/2561 Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2017 Public Edition CGD Internet Central 8
19/01/2561 รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ฉบับประชาชน) (ภาษาไทย) CGD Internet Central 25
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4,265 รายการ
processing time 0.777 s