ค้นหาข่าวภายใน
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว หน่วยงาน ผู้ชม
22/05/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2560 (รวมวันทดสอบ) CGD Internet Central 11
22/05/2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถการติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจการคลังจังหวัด CGD Internet Central 6
22/05/2560 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นเกียรติในงาน “การท่าเรือฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560” CGD Internet Central 10
22/05/2560 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting (สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 CGD Internet Central 13
19/05/2560 การประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) CGD Internet Central 62
19/05/2560 กรมบัญชีกลางชี้แจงเกี่ยวกับข้อสังเกตจาก พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 CGD Internet Central, Intranet Central 46
19/05/2560 กรมบัญชีกลางชี้แจงโครงการจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ดรักษาพยาบาลข้าราชการ CGD Internet Central 37
19/05/2560 ภาครัฐเข้าร่วมภาคี OGP ขจัดทุจริต สร้างความโปร่งใสประเทศไทย CGD Internet Central 7
19/05/2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา CGD Internet Central 52
18/05/2560 การประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของกอง สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด (Knowledge Management : KM) ครั้งที่ 2 / 2560 CGD Internet Central 37
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3,525 รายการ
processing time 0.677 s