CGD Infographic
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา 23/01/2561 11
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? 04/12/2560 680
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? 04/12/2560 278
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? 04/12/2560 402
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีขั้นตอนอย่างไร? 04/12/2560 254
การดำเนินภารกิจในฐาน​ะคณะผู้บริหารการคลัง​ประจำจังหวัด (คบจ.) ของกรมบัญชีกลาง 17/11/2560 172
ผลงานโครงการบัตรสวัส​ดิการแห่งรัฐ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา 17/11/2560 128
ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ​ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทร​อนิกส์ (e-market) 16/11/2560 322
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 15/11/2560 344
การใช้สิทธิกรณีเจ็บป่​วยฉุกเฉินในสถานพยาบา​ลของเอกชน 14/11/2560 257
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 41 รายการ
processing time 0.53 s