กฏหมายระเบียบและหนังสือเวียน(สวัสดิการรักษาพยาบาล)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
99638 23/07/2561 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) ว332 1,965
97838 29/06/2561 การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ว 292 227
96785 08/06/2561 ซ้อมความเข้าใจในกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณสมบัติของประเภทและอัตราค่าองัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 265 1,515
94073 03/05/2561 รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 3,828
93457 24/04/2561 การทดสอบระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก ว 194 1,742
91509 23/03/2561 การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ว 156 2,075
91255 20/03/2561 คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 3,378
91245 20/03/2561 แบบบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2,842
91239 20/03/2561 คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 6,386
91238 20/03/2561 เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชนประเภทผู้ป่วยนอก 3,514
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 490 รายการ
processing time 0.634 s