กฏหมายระเบียบและหนังสือเวียน(สวัสดิการรักษาพยาบาล)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
96785 08/06/2561 ซ้อมความเข้าใจในกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณสมบัติของประเภทและอัตราค่าองัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 265 416
94073 03/05/2561 รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2,786
93457 24/04/2561 การทดสอบระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก ว 194 1,374
91509 23/03/2561 การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ว 156 1,571
91255 20/03/2561 คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2,810
91245 20/03/2561 แบบบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2,360
91239 20/03/2561 คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 4,884
91238 20/03/2561 เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชนประเภทผู้ป่วยนอก 2,804
91125 19/03/2561 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ว 143 3,782
91105 15/03/2561 ซ้อมความเข้าใจในการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น ว 134 1,280
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 488 รายการ
processing time 0.579 s