รายงานผลตามคำรับรอง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
- 05/02/2558 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน 780 966/799/รอบ+12+เดือน+ปี+57+กรมบัญชีกลาง,0.pdf
- 03/10/2557 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 9 เดือน 117 320/947/รอบ+9+เดือน+ปี+57+กรมบัญชีกลาง,0.pdf
- 17/04/2557 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 9 เดือน 68 552/1006/รอบ9เดือนปี56,0.pdf
- 17/04/2557 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน 60 419/540/รอบ+12+เดือน+ปี+56+กรมบัญชีกลาง,0.pdf
- 11/07/2556 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 9 เดือน 54 229/565/สำเนาเพิ่มอีก3ตัวส่งsarรอบ9เดือนปี55,0.pdf
- 11/07/2556 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน 54 466/557/OKส่ง_ตค55sarรอบ12เดือนปี55,0.pdf
- 11/07/2556 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 6 เดือน 108 521/343/290456_6+เดือน+ปี+56+(แก้ไข),0.pdf
- 11/06/2555 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน 67 501/176/ผลคะแนนคำรับรอง+ปี+54,0.pdf
- 11/06/2555 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 6 เดือน 71 925/268/OKส่งsarรอบ6เดือนปี55,0.pdf
- 03/08/2554 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 9 เดือน 75 560/422/sar_รอบ+9+เดือน+ปี+54,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 28 รายการ
processing time 0.622 s