รายงานผลตามคำรับรอง
No. Date News Title View Download
- 05/02/2015 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน 450 966/799/รอบ+12+เดือน+ปี+57+กรมบัญชีกลาง,0.pdf
- 03/10/2014 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 9 เดือน 64 320/947/รอบ+9+เดือน+ปี+57+กรมบัญชีกลาง,0.pdf
- 17/04/2014 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 9 เดือน 43 552/1006/รอบ9เดือนปี56,0.pdf
- 17/04/2014 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน 41 419/540/รอบ+12+เดือน+ปี+56+กรมบัญชีกลาง,0.pdf
- 11/07/2013 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 9 เดือน 43 229/565/สำเนาเพิ่มอีก3ตัวส่งsarรอบ9เดือนปี55,0.pdf
- 11/07/2013 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน 37 466/557/OKส่ง_ตค55sarรอบ12เดือนปี55,0.pdf
- 11/07/2013 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 6 เดือน 43 521/343/290456_6+เดือน+ปี+56+(แก้ไข),0.pdf
- 11/06/2012 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน 46 501/176/ผลคะแนนคำรับรอง+ปี+54,0.pdf
- 11/06/2012 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 6 เดือน 25 925/268/OKส่งsarรอบ6เดือนปี55,0.pdf
- 03/08/2011 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 9 เดือน 48 560/422/sar_รอบ+9+เดือน+ปี+54,0.pdf
Record Display 1 to 10 from 28 Records
processing time 0.473 s