ผลการสำรวจความพึงพอใจ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
48838 06/10/2559 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมบัญชีกลาง ปี 2559 21 878/759/รายงานความพึงพอใจหน่วยงานภายในกรมปี59,0.pdf
39938 15/02/2559 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1 168/210/รายงานผลสำรวจฯ สนง.คลังจังหวัด 58,0.pdf
11227 29/09/2558 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู็้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 382 38/952/รายงาน_กรม pdf,0.rar
- 17/06/2558 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 117 178/228/ผลสำรวจความพึงพอใจ+57.pdf
- 20/02/2558 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมบัญชีกลาง ปี 2557 34 33/520/รายงานผลสำรวจฯ+ปี+2557,0.rar
- 30/06/2557 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 19 1023/727/รายงานจังหวัด+56,0.rar
- 27/09/2556 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม!พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมบัญชีกลาง ปี 2556 24 796/110/รายงานผลสำรวจ_ส่วนกลาง56,0.rar
- 01/04/2556 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 23 432/972/รายงานหน่วยงานสนับสนุนและคลังเขต,0.pdf
- 07/01/2556 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 17 333/848/รายงานจังหวัด+55,0.pdf
- 28/09/2555 รายงานผลการสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฎิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 18 1011/389/รายงานผลสำรวจความพึงพอใจฯ+ปี+55,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 26 รายการ
processing time 0.465 s