ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
21478 08/02/2559 หนังสือผลงานกรมบัญชีกลาง ด้านการตรวจสอบภายใน 506 688/329/หนังสือผลงานกรมบัญชีกลาง สพต.pdf
03999 25/09/2558 ขอข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 172 390/865/แบบฟร์อมข้อมูลบุคลากรตรวจสอบ,0.xls
04002 11/09/2551 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารประกอบการบรรยายสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน 125 320/469/6960_doc,0.ppt
04003 11/09/2551 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งผลการสอบซ่อม CPGIA รุ่นที่ 1 - 8 ที่สอบเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2551 62 802/17/6471_doc,0.xls
04004 11/09/2551 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งกำหนดวันสอบซ่อม CPGIA ครั้งที่1/2551 54 460/38/5978_doc,0.doc
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 5 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 5 รายการ
processing time 0.456 s