ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ NPA ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
97273 20/06/2561 ขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ที่ดินอยุธยา 445 63/197/ที่ดินอยุธยา.pdf
97260 20/06/2561 ขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ที่ดินนครศรีธรรมราช 210 80/226/ที่ดินนครศรีธรรมราช.pdf
97266 20/06/2561 ขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ที่ดินขอนแก่น 2 121 977/593/ที่ดิน ถ.หอมหวล ขอนแก่น 2.pdf
97268 20/06/2561 ขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ที่ดินในจังหวัดปทุมธานี 264 89/257/ที่ดินปทุมธานี.pdf
97264 20/06/2561 ขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ที่ดินขอนแก่น 1 95 882/580/ที่ดิน ถ.พัฒนามงคล ขอนแก่น 1.pdf
97269 20/06/2561 ขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ที่ดินลพบุรี 155 486/248/ที่ดินลพบุรี.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 0.819 s