ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ NPA ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
94166 07/05/2561 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ขอนแก่น 1 188 439/697/2ที่ดินขอนแก่น1,0.pdf
94164 07/05/2561 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย นครศรีธรรมราช 75 967/211/2ที่ดินนครศรี,0.pdf
94169 07/05/2561 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ขอนแก่น 2 56 340/638/2ที่ดินขอนแก่น 2,0.pdf
94170 07/05/2561 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ปทุมธานี 171 640/439/2ที่ดินปทุมธานี,0.pdf
94171 07/05/2561 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ลพบุรี 55 910/64/2ที่ดินลพบุรี,0.pdf
94174 07/05/2561 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย อยุธยา 108 874/704/2ที่ดินอยุธยา,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 0.556 s