ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ NPA ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 7 รายการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
85385 05/01/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ดิน นครศรีธรรมราช 91 688/674/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินนครศรีธรรมราช2,0.pdf
85383 05/01/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ดินปทุมธานี 99 684/660/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินปทุมธานี.pdf
85382 05/01/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ดินอยุธยา 40 657/978/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินอยุธยา2,0.pdf
85381 05/01/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ดินลพบุรี 29 377/224/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินลพบุรี,0.pdf
85376 05/01/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ดิน ขอนแก่น 2 79 27/877/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินขอนแก่น2,0.pdf
85370 05/01/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ดิน ขอนแก่น 3 27 931/619/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินขอนแก่น3,0.pdf
85369 05/01/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ดิน ขอนแก่น 1 94 154/999/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินขอนแก่น1,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 7 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 7 รายการ
processing time 0.491 s