ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ NPA ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
91016 19/03/2561 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย นครศรีธรรมราช 417 133/887/ที่ดินนครศรีธรรมราช.pdf
91015 19/03/2561 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ปทุมธานี 789 851/989/ที่ดินปทุมธานี.pdf
91022 19/03/2561 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ขอนแก่น 1 220 845/564/ที่ดินขอนแก่น1.pdf
91020 19/03/2561 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ขอนแก่น 2 143 11/306/ที่ดินขอนแก่น2.pdf
91013 19/03/2561 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย อยุธยา 250 444/563/ที่ดินอยุธยา.pdf
91014 19/03/2561 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย ลพบุรี 157 994/736/ที่ดินลพบุรี.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 0.54 s