งบประมาณรายจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
97102 15/06/2561 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพของกรมบัญชีกลาง เสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6 53/346/แผนงานบูรณาการฯ กรมบัญชีกลาง 62.pdf
96721 08/06/2561 ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณของกรมบัญชีกลาง เสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 62 473/288/ข้อมูลประกอบการชี้แจง 62.pdf
61209 17/03/2560 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 97 451/201/สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560.pdf
61208 17/03/2560 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 41 309/834/สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559.pdf
- 19/02/2558 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 5,302 897/756/เล่มฟ้า+58+บก.+(1)PDF,0.pdf
- 11/12/2556 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 540 51/34/สรุปจ่ายประจำปี2557,0.pdf
- 25/10/2555 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 287 214/106/งบประมาณรายจ่าย+พ.ศ.+2556,0.pdf
- 01/02/2555 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 224 341/228/งบประมาณรายจ่าย+พ.ศ.+2555,0.pdf
- 09/01/2555 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พลางก่อน 107 686/650/งบประมาณรายจ่ายปี2554,0.pdf
- 05/10/2553 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 128 468/350/งบประมาณรายจ่าย+พ.ศ.+2554,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 15 รายการ
processing time 0.643 s