งบประมาณรายจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
- 19/02/2558 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 3,289 897/756/เล่มฟ้า+58+บก.+(1)PDF,0.pdf
- 11/12/2556 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 335 51/34/สรุปจ่ายประจำปี2557,0.pdf
- 25/10/2555 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 159 214/106/งบประมาณรายจ่าย+พ.ศ.+2556,0.pdf
- 01/02/2555 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 147 341/228/งบประมาณรายจ่าย+พ.ศ.+2555,0.pdf
- 09/01/2555 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พลางก่อน 75 686/650/งบประมาณรายจ่ายปี2554,0.pdf
- 05/10/2553 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 75 468/350/งบประมาณรายจ่าย+พ.ศ.+2554,0.pdf
- 17/12/2552 เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 106 152/503/เอกสารงบประมาณ,0.pdf
- 30/03/2552 เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 102 89/355/เอกสารงบประมาณรายจ่าย2552,0.pdf
- 01/10/2550 เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 75 216/477/เอกสารงบประมาณรายจ่าย2551,0.pdf
- 01/10/2549 เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 120 343/599/เอกสารงบประมาณรายจ่าย2550,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 11 รายการ
processing time 0.46 s