คำรับรองการปฏิบัติ

เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
- 20/03/2558 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1,470 391/992/คำรับรองปฏิบัติราชการ2558,0.pdf
- 01/10/2557 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 182 751/600/คำรับรอง+ปี+2557,0.pdf
- 11/07/2556 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 95 502/587/คำรับรองปี+56,0.pdf
- 17/10/2555 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลางกลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 69 307/1022/เล่มคำรับรอง+2554,0.pdf
- 17/10/2555 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลางกลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 108 151/586/เล่ม+คำรับรอง+ปี+55,0.pdf
- 04/03/2553 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลางกลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 77 220/540/คำรับรองปฏิบัติราชการ+พ.ศ.2553,0.pdf
- 26/05/2552 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 66 418/837/A52,0.pdf
- 01/10/2550 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 73 507/540/คำรับรองปฏิบัติราชการ+พ.ศ.+2551,0.pdf
- 01/10/2549 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 88 295/872/คำรับรองปฏิบัติราชการ+พ.ศ.+2550,0.pdf
- 01/10/2548 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 117 470/879/คำรับรองปฏิบัติราชการ2549,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 12 รายการ
processing time 0.712 s