คำรับรองการปฏิบัติราชการ
No. Date News Title View Download
- 20/03/2015 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 551 391/992/คำรับรองปฏิบัติราชการ2558,0.pdf
- 01/10/2014 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 69 751/600/คำรับรอง+ปี+2557,0.pdf
- 11/07/2013 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 36 502/587/คำรับรองปี+56,0.pdf
- 17/10/2012 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลางกลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 34 307/1022/เล่มคำรับรอง+2554,0.pdf
- 17/10/2012 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลางกลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 33 151/586/เล่ม+คำรับรอง+ปี+55,0.pdf
- 04/03/2010 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลางกลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 35 220/540/คำรับรองปฏิบัติราชการ+พ.ศ.2553,0.pdf
- 26/05/2009 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 36 418/837/A52,0.pdf
- 01/10/2007 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 34 507/540/คำรับรองปฏิบัติราชการ+พ.ศ.+2551,0.pdf
- 01/10/2006 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 37 295/872/คำรับรองปฏิบัติราชการ+พ.ศ.+2550,0.pdf
- 01/10/2005 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 37 470/879/คำรับรองปฏิบัติราชการ2549,0.pdf
Record Display 1 to 10 from 12 Records
processing time 0.474 s