ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
01600 20/08/2561 กรมบัญชีกลางเตรียมขยายสิทธิเบิกค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์เพิ่ม 56 รายการ 14
01599 19/08/2561 กรมบัญชีกลางชี้แจงข้อสังเกตจากรายงานการเงินแผ่นดิน เรื่องผลขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าว 12
01597 19/08/2561 บัญชีกลางแจงเกณฑ์การเบิกจ่ายยารักษามะเร็ง 33
01575 17/08/2561 กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 17
01419 16/08/2561 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ แจ้งแนวทางจัดหาพัสดุฯ เตรียมพร้อมเร่งรัดเบิกจ่ายงบปี 62 35
01349 15/08/2561 กรมบัญชีกลางเริ่มจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 15 ส.ค. 61 178
01046 10/08/2561 กรมบัญชีกลางปรับปรุงวิธีปฏิบัติเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม 87
00971 09/08/2561 กรมบัญชีกลางมอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2561 ชูนโยบายเชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน 21
00955 08/08/2561 บัญชีกลางแจง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2560 พร้อมสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศ 31
99833 25/07/2561 บัญชีกลางแจงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งฯ 120
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 221 รายการ
processing time 0.673 s