ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
88700 13/02/2561 กรมบัญชีกลางปรับปรุงวิธีการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร เพิ่มความชัดเจนและคล่องตัว 74
88565 12/02/2561 กรมบัญชีกลางสรุปผลงานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ 4 เดือนแรก 44
88371 08/02/2561 กรมบัญชีกลางมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศฯ ยกมาตรฐานสู่ความยั่งยืน 34
88117 06/02/2561 กรมบัญชีกลางเตรียมแ​จ้งส่วนราชการทั่วประ​เทศ 27 มี.ค. 61 รับและจ่ายเงินเป็นอิ​เล็กทรอนิกส์ 235
87855 02/02/2561 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเห็นชอบร่างระเบียบของรัฐวิสาหกิจ 73
87604 30/01/2561 กรมบัญชีกลาง ย้ำผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนไว้ ยังมีสิทธิเสนองาน 62
87497 30/01/2561 บัญชีกลางชี้แจงการปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและค่าโลหิตวิทยา 98
87088 24/01/2561 บัญชีกลางย้ำอยู่ระห​ว่างเตรียมความพร้อมป​รับระบบเบิกจ่ายตรงโด​ยใช้บัตรประจำตัวประช​าชน 498
86811 22/01/2561 กรมบัญชีกลางปรับปรุงค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค 251 รายการ 132
86631 19/01/2561 กรมบัญชีกลางเพิ่มรอบจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำเดือนมกราคม 2561 รอบที่ 2 128
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 176 รายการ
processing time 0.549 s