ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
69969 19/06/2560 กรมบัญชีกลางแจ้งผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ยืนยันข้อมูลภายใน 30 มิ.ย. 60 886
69559 15/06/2560 บก. เร่งสร้างความเข้าใจแนวทางการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านเครื่อง EDC 58
68885 08/06/2560 บัญชีกลางเผย 8 เดือน เบิกจ่ายเงินแล้วกว่า 66.52% 50
67139 25/05/2560 ขยายเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 48
66194 19/05/2560 กรมบัญชีกลางชี้แจงเกี่ยวกับข้อสังเกตจาก พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 244
66191 19/05/2560 กรมบัญชีกลางชี้แจงโครงการจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ดรักษาพยาบาลข้าราชการ 201
66189 19/05/2560 ภาครัฐเข้าร่วมภาคี OGP ขจัดทุจริต สร้างความโปร่งใสประเทศไทย 42
65800 16/05/2560 สิ้นเม.ย. 60 เบิกจ่ายเกินเป้า 1.94% 42
65482 05/05/2560 กรมบัญชีกลางพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 102
64640 26/04/2560 การจัดทำข้อตกลงคุณธรรมประหยัดงบได้สูงถึง 6 พันล้านบาท 51
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 108 รายการ
processing time 0.482 s