ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
No. Date News Title View Read
09065 07/12/2018 บัญชีกลางจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี 500 บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับ 8-10 ธ.ค. 61 322
08829 03/12/2018 บัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินเข้ากระเป๋า e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4 มาตรการ 343
07995 20/11/2018 ครม.เห็นชอบหลักการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงิน ช.ค.บ. และบำเหน็จดำรงชีพ 1,736
07916 20/11/2018 กระทรวงการคลังร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจัดสัมมนา “โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Conference 2018)” 71
07914 20/11/2018 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประกาศกำหนดสูตรคำนวณราคากลางงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา 71
07842 19/11/2018 กรมบัญชีกลางเตรียมผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม เริ่มใช้สิทธิ 1 ม.ค. 62 273
07800 16/11/2018 กรมบัญชีกลางเร่งเดินหน้ามาตรการชดเชยเงินให้ผู้มีรายได้น้อยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 – 30 เม.ย. 62 209
07622 14/11/2018 บ.ก. เพิ่มช่องทางการตอบปัญหาผ่านระบบออนไลน์ มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ 89
05962 18/10/2018 กรมบัญชีกลาง เร่งเครื่องมาตรการเพิ่​มเงินชดเชยและการออมเ​งินให้แก่ผู้มีรายได้​น้อย 249
05533 11/10/2018 กรมบัญชีกลางเริ่มให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ กยศ. ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 61 193
Record Display 1 to 10 from 241 Records
processing time 0.662 s