ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
No. Date News Title View Read
56485 18/01/2017 กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายตรงเงินเดือนให้แก่ สพฐ. เริ่มเดือนแรก ม.ค. 60 37
56010 12/01/2017 กรมบัญชีกลาง เผยผลเบิกจ่ายสิ้นไตรมาสแรกสูงกว่าเป้าหมาย 2.06% 18
55795 10/01/2017 กระทรวงการคลังขยายวงเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 25
55785 19/12/2016 กรมบัญชีกลางปรับเพิ่มอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 20
54329 13/12/2016 กรมบัญชีกลาง เผยผลเบิกจ่ายภาพรวม 2 เดือนแรก สูงกว่าเป้าหมาย 2.43% 67
53375 28/11/2016 บก.รับนโยบายรัฐบาลใช้ Solar Rooftop ผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูง 5,635 kWh 53
52568 15/11/2016 บัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายสิ้นเดือน ต.ค. 59 ทะลุเป้ากว่า 6.22% 58
47860 26/09/2016 กรมบัญชีกลางนำร่องใช้ Solar cell ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดแห่งแรก 138
47857 24/09/2016 กรมบัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายกว่าร้อยละ 90.16 96
46281 09/09/2016 กรมบัญชีกลางจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทั่วประเทศ 9 ก.ย.59 207
Record Display 1 to 10 from 89 Records
processing time 0.468 s