ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
No. Date News Title View Read
93461 25/04/2018 ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 7
93261 23/04/2018 กรมบัญชีกลางร่วมกับ​กระทรวงพาณิชย์เตรียม​ความพร้อม วางเครื่อง EDC ร้านธงฟ้าประชารัฐ ให้ทั่วถึงและรวดเร็ว​ 33
92471 09/04/2018 กรมบัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายเงินสิ้นไตรมาส 2 107
92395 05/04/2018 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยความพิการ กทม. 10 เม.ย. 61 57
91943 30/03/2018 กรมบัญชีกลางชี้แจงค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายตามจริง 145
91928 30/03/2018 กรมบัญชีกลางจ่ายเงินช่วยเหลือและสนับสนุนคนดี มีจิตสาธารณะ 34
91658 27/03/2018 กรมบัญชีกลางเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ สู่รัฐบาลไร้เงินสด 109
91650 27/03/2018 กรมบัญชีกลางเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ สู่รัฐบาลไร้เงินสด 58
91617 27/03/2018 กรมบัญชีกลางเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ สู่รัฐบาลไร้เงินสด 54
91527 23/03/2018 กรมบัญชีกลางปูพรมสร้างการรับรู้ใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาประเภทผู้ป่วยนอก 227
Record Display 1 to 10 from 192 Records
processing time 0.609 s