ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
No. Date News Title View Read
66194 19/05/2017 กรมบัญชีกลางชี้แจงเกี่ยวกับข้อสังเกตจาก พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 46
66191 19/05/2017 กรมบัญชีกลางชี้แจงโครงการจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ดรักษาพยาบาลข้าราชการ 37
66189 19/05/2017 ภาครัฐเข้าร่วมภาคี OGP ขจัดทุจริต สร้างความโปร่งใสประเทศไทย 7
65800 16/05/2017 สิ้นเม.ย. 60 เบิกจ่ายเกินเป้า 1.94% 16
65482 05/05/2017 กรมบัญชีกลางพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 65
64640 26/04/2017 การจัดทำข้อตกลงคุณธรรมประหยัดงบได้สูงถึง 6 พันล้านบาท 30
63503 18/04/2017 กรมบัญชีกลางชี้แจงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 532
62958 07/04/2017 กรมบัญชีกลางเปิดระบบ e-catalog เพิ่มสินค้าอีก 19 ชนิด 106
62574 04/04/2017 ผลเบิกจ่ายสิ้นไตรมาสที่ 2 ทะลุเป้าหมาย 43
62144 29/03/2017 บัญชีกลางแจงแนวทางการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชีอย่างสมเหตุสมผล 99
Record Display 1 to 10 from 104 Records
processing time 0.475 s