ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
No. Date News Title View Read
62144 29/03/2017 บัญชีกลางแจงแนวทางการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชีอย่างสมเหตุสมผล 12
61820 24/03/2017 กรมบัญชีกลางนำร่องใช้บัตรพัสดุ 1 เม.ย. 60 ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 49
61410 17/03/2017 บัญชีกลางเผยผลเบิกจ่าย 5 เดือนแรก ทะลุเป้ากว่า 2.15% 21
59552 27/02/2017 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประกาศใช้แล้ว 185
58729 16/02/2017 บัญชีกลางเร่งทำกฎหมายลูก พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 175
57858 03/02/2017 บัญชีกลางคว้ารางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 รวม 7 รางวัล 41
56485 18/01/2017 กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายตรงเงินเดือนให้แก่ สพฐ. เริ่มเดือนแรก ม.ค. 60 148
56010 12/01/2017 กรมบัญชีกลาง เผยผลเบิกจ่ายสิ้นไตรมาสแรกสูงกว่าเป้าหมาย 2.06% 41
55795 10/01/2017 กระทรวงการคลังขยายวงเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 49
55785 19/12/2016 กรมบัญชีกลางปรับเพิ่มอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 88
Record Display 1 to 10 from 95 Records
processing time 0.501 s