ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
No. Date News Title View Read
97150 18/06/2018 กรมบัญชีกลางจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ เริ่มเดือน มิ.ย. 61 70
97101 15/06/2018 กรมบัญชีกลางเผยผลการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน 8 เดือน ก่อหนี้ได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 17
96482 05/06/2018 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แจงเงื่อนไขงานก่อสร้างให้ชัดเจน 101
95957 28/05/2018 กรมบัญชีกลางปรับปรุงการค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง 101
95844 25/05/2018 กรมบัญชีกลางชี้แจงการนำส่งเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคืนคลัง 37
94747 10/05/2018 กรมบัญชีกลาง พร้อมปรับปรุงระบบหักเงินเดือนข้าราชการชำระหนี้ให้ กยศ. 134
94397 08/05/2018 กรมบัญชีกลางเดินหน้าวางเครื่อง EDC ร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพิ่มอีก 20,000 เครื่อง ทั่วประเทศ 63
94286 07/05/2018 กรมบัญชีกลางเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในและงานการเงินการบัญชี 92
94184 04/05/2018 กรมบัญชีกลางเริ่มให้ใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 4 พ.ค. นี้ 254
94044 03/05/2018 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเห็นชอบร่างระเบียบของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์เพิ่มเติมอีก 7 แห่ง 65
Record Display 1 to 10 from 203 Records
processing time 0.631 s