ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
No. Date News Title View Read
70810 27/06/2017 กรมบัญชีกลางร่างกฎหมายลูกการจัดซื้อจัดจ้างกว่า 19 ฉบับ ประกาศใช้ 24 ส.ค. 60 165
69969 19/06/2017 กรมบัญชีกลางแจ้งผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ยืนยันข้อมูลภายใน 30 มิ.ย. 60 1,175
69559 15/06/2017 บก. เร่งสร้างความเข้าใจแนวทางการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านเครื่อง EDC 79
68885 08/06/2017 บัญชีกลางเผย 8 เดือน เบิกจ่ายเงินแล้วกว่า 66.52% 56
67139 25/05/2017 ขยายเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 51
66194 19/05/2017 กรมบัญชีกลางชี้แจงเกี่ยวกับข้อสังเกตจาก พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 333
66191 19/05/2017 กรมบัญชีกลางชี้แจงโครงการจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ดรักษาพยาบาลข้าราชการ 227
66189 19/05/2017 ภาครัฐเข้าร่วมภาคี OGP ขจัดทุจริต สร้างความโปร่งใสประเทศไทย 46
65800 16/05/2017 สิ้นเม.ย. 60 เบิกจ่ายเกินเป้า 1.94% 43
65482 05/05/2017 กรมบัญชีกลางพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 118
Record Display 1 to 10 from 109 Records
processing time 0.473 s