ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
No. Date News Title View Read
01600 20/08/2018 กรมบัญชีกลางเตรียมขยายสิทธิเบิกค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์เพิ่ม 56 รายการ 19
01599 19/08/2018 กรมบัญชีกลางชี้แจงข้อสังเกตจากรายงานการเงินแผ่นดิน เรื่องผลขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าว 12
01597 19/08/2018 บัญชีกลางแจงเกณฑ์การเบิกจ่ายยารักษามะเร็ง 36
01575 17/08/2018 กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 17
01419 16/08/2018 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ แจ้งแนวทางจัดหาพัสดุฯ เตรียมพร้อมเร่งรัดเบิกจ่ายงบปี 62 37
01349 15/08/2018 กรมบัญชีกลางเริ่มจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 15 ส.ค. 61 185
01046 10/08/2018 กรมบัญชีกลางปรับปรุงวิธีปฏิบัติเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม 88
00971 09/08/2018 กรมบัญชีกลางมอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2561 ชูนโยบายเชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน 22
00955 08/08/2018 บัญชีกลางแจง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2560 พร้อมสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศ 31
99833 25/07/2018 บัญชีกลางแจงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งฯ 120
Record Display 1 to 10 from 221 Records
processing time 0.667 s