ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
01575 17/08/2561 กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 2
01419 16/08/2561 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ แจ้งแนวทางจัดหาพัสดุฯ เตรียมพร้อมเร่งรัดเบิกจ่ายงบปี 62 29
01349 15/08/2561 กรมบัญชีกลางเริ่มจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 15 ส.ค. 61 73
01046 10/08/2561 กรมบัญชีกลางปรับปรุงวิธีปฏิบัติเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม 71
00971 09/08/2561 กรมบัญชีกลางมอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2561 ชูนโยบายเชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน 20
00955 08/08/2561 บัญชีกลางแจง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2560 พร้อมสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศ 30
99833 25/07/2561 บัญชีกลางแจงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งฯ 111
99033 16/07/2561 บัญชีกลางแจงหลักการและเหตุผลในการปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 112
98948 16/07/2561 กรมบัญชีกลางแจ้งผู้เกษียณอายุราชการยื่นขอรับเงินผ่าน e – filing 134
98874 13/07/2561 กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาส 3 46
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 218 รายการ
processing time 0.62 s