ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
97150 18/06/2561 กรมบัญชีกลางจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ เริ่มเดือน มิ.ย. 61 18
97101 15/06/2561 กรมบัญชีกลางเผยผลการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน 8 เดือน ก่อหนี้ได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 5
96482 05/06/2561 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แจงเงื่อนไขงานก่อสร้างให้ชัดเจน 94
95957 28/05/2561 กรมบัญชีกลางปรับปรุงการค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง 97
95844 25/05/2561 กรมบัญชีกลางชี้แจงการนำส่งเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคืนคลัง 33
94747 10/05/2561 กรมบัญชีกลาง พร้อมปรับปรุงระบบหักเงินเดือนข้าราชการชำระหนี้ให้ กยศ. 129
94397 08/05/2561 กรมบัญชีกลางเดินหน้าวางเครื่อง EDC ร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพิ่มอีก 20,000 เครื่อง ทั่วประเทศ 60
94286 07/05/2561 กรมบัญชีกลางเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในและงานการเงินการบัญชี 84
94184 04/05/2561 กรมบัญชีกลางเริ่มให้ใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 4 พ.ค. นี้ 249
94044 03/05/2561 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเห็นชอบร่างระเบียบของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์เพิ่มเติมอีก 7 แห่ง 62
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 203 รายการ
processing time 0.636 s