ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
61410 17/03/2560 บัญชีกลางเผยผลเบิกจ่าย 5 เดือนแรก ทะลุเป้ากว่า 2.15% 8
59552 27/02/2560 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประกาศใช้แล้ว 163
58729 16/02/2560 บัญชีกลางเร่งทำกฎหมายลูก พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 163
57858 03/02/2560 บัญชีกลางคว้ารางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 รวม 7 รางวัล 40
56485 18/01/2560 กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายตรงเงินเดือนให้แก่ สพฐ. เริ่มเดือนแรก ม.ค. 60 140
56010 12/01/2560 กรมบัญชีกลาง เผยผลเบิกจ่ายสิ้นไตรมาสแรกสูงกว่าเป้าหมาย 2.06% 41
55795 10/01/2560 กระทรวงการคลังขยายวงเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 49
55785 19/12/2559 กรมบัญชีกลางปรับเพิ่มอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 82
54329 13/12/2559 กรมบัญชีกลาง เผยผลเบิกจ่ายภาพรวม 2 เดือนแรก สูงกว่าเป้าหมาย 2.43% 81
53375 28/11/2559 บก.รับนโยบายรัฐบาลใช้ Solar Rooftop ผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูง 5,635 kWh 100
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 93 รายการ
processing time 0.464 s