ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
64640 26/04/2560 การจัดทำข้อตกลงคุณธรรมประหยัดงบได้สูงถึง 6 พันล้านบาท 2
63503 18/04/2560 กรมบัญชีกลางชี้แจงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 460
62958 07/04/2560 กรมบัญชีกลางเปิดระบบ e-catalog เพิ่มสินค้าอีก 19 ชนิด 74
62574 04/04/2560 ผลเบิกจ่ายสิ้นไตรมาสที่ 2 ทะลุเป้าหมาย 38
62144 29/03/2560 บัญชีกลางแจงแนวทางการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชีอย่างสมเหตุสมผล 91
61820 24/03/2560 กรมบัญชีกลางนำร่องใช้บัตรพัสดุ 1 เม.ย. 60 ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 102
61410 17/03/2560 บัญชีกลางเผยผลเบิกจ่าย 5 เดือนแรก ทะลุเป้ากว่า 2.15% 27
59552 27/02/2560 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประกาศใช้แล้ว 236
58729 16/02/2560 บัญชีกลางเร่งทำกฎหมายลูก พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 217
57858 03/02/2560 บัญชีกลางคว้ารางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 รวม 7 รางวัล 44
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 99 รายการ
processing time 0.452 s