ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
74694 10/08/2560 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี (กองการพัสดุภาครัฐ) 868 37/609/image0501.pdf
73846 01/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักบัญชี (กองบัญชีภาครัฐ) 111 643/1000/image0499.pdf
73345 26/07/2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนิติกร (กองกฎหมาย) 208 381/709/image0493,0.pdf
72826 20/07/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนิติกร (กองกฎหมาย) 259 256/846/นิติกร.pdf
71290 03/07/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนิติกร (กองกฎหมาย) 1,275 349/521/image0482.pdf
70170 21/06/2560 แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) 545 56/958/สล.pdf
69656 15/06/2560 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนิติกร (กองกฎหมาย) 2,048 434/1008/กองกฎหมาย.pdf
69044 09/06/2560 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(กองการพัสดุภาครัฐ) 387 165/464/image0424.pdf
68236 01/06/2560 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (กองการบัญชีภาครัฐ) 386 292/586/image0423.pdf
67607 29/05/2560 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. (การการพัสดุภาครัฐ) 186 559/898/กองการพัสดุ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 170 รายการ
processing time 0.528 s