ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
03551 18/09/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปริญญาโท) (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 31 128/191/image4896.pdf
03467 17/09/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (วุฒิ ปริญญาโท) (กองการพัสดุภาครัฐ) 39 769/795/image4871.pdf
03451 17/09/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 72 164/494/image4863.pdf
03414 14/09/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร (กองละเมิดและแพ่ง) 270 389/876/image4857.pdf
03065 10/09/2561 ประกาศ แก้ไขกำหนดการเลือกบุคคลเป้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 134 134/2/image4814.pdf
02980 07/09/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่งคราวรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร (ปริญญาตรี) (กองละเมิดและแพ่ง) 562 700/158/image4793,0.pdf
02879 06/09/2561 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองบัญชีภาครัฐ) 235 414/188/image4780.pdf
02800 06/09/2561 ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองกฏหมาย) 129 350/374/image4762.pdf
02503 03/09/2561 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 240 302/132/image4729.pdf
02466 03/09/2561 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร (กองละเมิดและแพ่ง) 342 714/16/image4719.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 333 รายการ
processing time 0.659 s