ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
96862 12/06/2561 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 283 419/486/image1995.pdf
96771 11/06/2561 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองคดี) 245 678/595/image1992.pdf
96669 08/06/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง ปวส. (กองการพัสดุภาครัฐ) 78 903/833/image1988.pdf
96666 08/06/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี (กองการพัสดุภาครัฐ) 77 651/588/image1987.pdf
96396 04/06/2561 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล) 194 617/401/image1979.pdf
96376 04/06/2561 ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ) 181 871/645/image1977.pdf
96249 01/06/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (วุฒิ ปวส.) ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (วุฒิ ปริญญาตรี) และกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองการพัสดุภาครัฐ) 211 747/153/image1899.pdf
96180 31/05/2561 ประกาศ รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ (ปวส.) (กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง) 120 356/867/image1897.pdf
96164 31/05/2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 5 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 373 967/312/image1889.pdf
96163 31/05/2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 5 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน 152 705/21/image1883.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 274 รายการ
processing time 0.583 s