ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
64628 27/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักบัญชี (กองบัญชีภาครัฐ) 63 943/514/image0406,0.pdf
64034 24/04/2560 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานเลขานุการกรม) 38 578/753/image0395.pdf
63735 20/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (กองบัญชีภาครัฐ) 86 159/780/image0385.pdf
63335 18/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั้วคราวรายเดือนและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) 121 38/815/image0384.pdf
63271 12/04/2560 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง 433 129/277/พนักงานราชการ 12 04 60.pdf
63190 12/04/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 1 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 305 418/240/image0461.pdf
63055 11/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและขี้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนิติกร (กองคดี) 577 865/886/image0381.pdf
62604 04/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณฯ (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) 90 265/28/image0379.pdf
62048 28/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนิติกร (กองคดี) 529 196/82/image0374.pdf
61852 24/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 205 109/975/กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือนฯ,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 158 รายการ
processing time 0.489 s