ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
83815 14/12/2560 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) 2 573/170/image0196.pdf
83050 06/12/2560 ประกาศ รับสมัครตัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) 140 96/264/image0166.pdf
83046 06/12/2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช (กองการพัสดุภาครัฐ) 23 483/463/image0164.pdf
82433 27/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี) (กองบัญชีภาครัฐ) 108 929/789/image0145.pdf
82193 22/11/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวช.) (กองสวัสดิการรักาาพยาบาล) 151 262/1015/image0139,0.pdf
82122 21/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคลัง (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 83 774/189/image0810.pdf
82011 20/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรรายเดือน ตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี) (กองบัญชีภาครัฐ) 38 949/756/image0134.pdf
81978 17/11/2560 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง 363 127/846/image0132.pdf
80955 03/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 306 992/535/image0122.pdf
80898 02/11/2560 ประกาศกรมบัญชีกลาง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (กองการเจ้าหน้าที่) 388 222/780/image0120,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 205 รายการ
processing time 0.741 s