ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
07546 13/11/2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 8 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 6 747/864/image5599,0.pdf
07487 12/11/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองบัญชีภาครัฐ) 39 320/65/image5567.pdf
07430 12/11/2561 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) 41 681/775/image5558.pdf
07128 05/11/2561 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 173 726/305/image5491.pdf
07017 02/11/2561 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) (กองการพัสดุภาครัฐ) 116 638/812/image5466.pdf
07013 02/11/2561 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ) 94 964/358/image5461.pdf
06933 01/11/2561 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองระบบการคลังภาครัฐ) 257 320/192/image5446.pdf
06624 29/10/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) 155 867/285/image5416.pdf
06619 29/10/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) (กองละเมิดและแพ่ง) 90 97/530/image5414.pdf
06548 26/10/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นิติกร วุฒิปริญญาตรี (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 133 966/934/image5404.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 359 รายการ
processing time 0.913 s