ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
70170 21/06/2560 แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) 101 56/958/สล.pdf
69656 15/06/2560 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนิติกร (กองกฎหมาย) 1,364 434/1008/กองกฎหมาย.pdf
69044 09/06/2560 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(กองการพัสดุภาครัฐ) 254 165/464/image0424.pdf
68236 01/06/2560 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (กองการบัญชีภาครัฐ) 276 292/586/image0423.pdf
67607 29/05/2560 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. (การการพัสดุภาครัฐ) 140 559/898/กองการพัสดุ.pdf
65379 04/05/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิธีคัดเลือก และการประกาศผลการคัดเลือก (สำนักงานเลขานุการกรม) 228 200/766/image0411.pdf
64977 02/05/2560 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. (กองการพัสดุภาครัฐ) 240 752/913/image0407.pdf
64628 27/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักบัญชี (กองบัญชีภาครัฐ) 148 943/514/image0406,0.pdf
64034 24/04/2560 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานเลขานุการกรม) 85 578/753/image0395.pdf
63735 20/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (กองบัญชีภาครัฐ) 137 159/780/image0385.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 165 รายการ
processing time 0.477 s