ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
80150 20/10/2560 ประกาศรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป/ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 83 598/870/image0056.pdf
80143 20/10/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. และตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง วุฒิ ปวส. (กองการพัสดุภาครัฐ) 48 73/781/ประกาศกองการพัสดุภาครัฐ.pdf
80036 19/10/2560 รับโอนข้าราชการมาสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง (นิติกร ชำนาญการ) 30 903/674/image0778.pdf
- 17/10/2560 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม) 14 942/528/สมัคร ผอ ตรวจสอบภายใน.pdf
79816 16/10/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. (กองละเมิดและแพ่ง) 75 769/785/image0051,0.pdf
79795 16/10/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง นิติกร วุฒิปริญญาตรี (กองการพัสดุภาครัฐ) 865 877/510/image0049.pdf
78965 03/10/2560 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักบัญชี (กองบัญชีภาครัฐ) 233 541/864/ประกาศ กบร.pdf
78828 02/10/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. และตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง วุฒิ ปวส.(กองการพัสดุภาครัฐ) 195 239/873/ป_รายชื่อ กพภ.pdf
78630 29/09/2560 รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่้งนักวิชาการคลัง (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 319 892/753/image0092.pdf
78394 27/09/2560 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี (กองการพัสดุภาครัฐ) 91 487/807/ประกาศ กองการพัสดุภาครัฐ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 190 รายการ
processing time 0.47 s