ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
91368 22/03/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร/นักวิชาการคลัง (กองกฎหมาย) 110 130/47/image1083.pdf
91155 20/03/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณสังกัดส่วนกลาง (ยกเว้นสำนักงานคลังเขต) และกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน้จบำนาญ) 105 993/754/image1076.pdf
90947 16/03/2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 762 738/205/image1055,0.pdf
90720 14/03/2561 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) 263 523/580/image0998.pdf
90601 13/03/2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน 74 838/438/image0953.pdf
90529 12/03/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร/นักวิชาการคลัง (กองกฎหมาย) 436 135/161/image0950.pdf
90494 12/03/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน เจ้าำนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ 3,210 75/100/image0914.pdf
90141 07/03/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งนักนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) (กลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ) 371 263/200/image0873.pdf
89893 02/03/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ปริญญาตรี (กลุ่มนโนบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ) 213 513/918/image0790.pdf
89721 28/02/2561 ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบตัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กองคดี) 122 500/261/image0789.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 238 รายการ
processing time 0.591 s