ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
58875 20/02/2560 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักบัญชี (กองบัญชีภาครัฐ) 56 586/168/image0319.pdf
58683 16/02/2560 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำหน็จบำนาญ) 144 935/346/image0305.pdf
58653 16/02/2560 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่งนักวิชาการ (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 290 38/469/image0304.pdf
58474 14/02/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง นิติกร (กองการเจ้าหน้าที่) 641 419/835/image0301,0.pdf
57565 02/02/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก(สัมภาษณ์)เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักวิชาการคลัง (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 589 731/747/image0282.pdf
57412 31/01/2560 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี (กองการพัสดุภาครัฐ) 251 826/681/image0270.pdf
56610 19/01/2560 ประกาศรับสมัครคัเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองการเจ้าหน้าที่) 416 770/352/image0256.pdf
55896 11/01/2560 รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 497 484/944/image0247.pdf
54964 23/12/2559 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักบัญชี 317 706/926/image0272.pdf
54616 19/12/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 6 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน 171 865/432/รับสมัครพนักงานราชการ (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน).pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 139 รายการ
processing time 0.498 s