ข่าวสมัครงาน
No. Date News Title View Download
95934 25/05/2018 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร (กองคดี) 157 810/351/image1877.pdf
95619 21/05/2018 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (คนพิการ) กรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) 357 460/154/image1867.pdf
95525 18/05/2018 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) 866 263/440/รวม.pdf
95416 16/05/2018 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. (กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง) 139 778/11/image1820.pdf
95287 15/05/2018 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 256 1005/311/image1818,0.pdf
95145 11/05/2018 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองคดี) 2,271 489/800/image1814.pdf
95065 11/05/2018 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1,234 840/317/image1769.pdf
94081 03/05/2018 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองบัญชีภาครัฐ) 477 646/560/image1664.pdf
94019 02/05/2018 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) 278 999/754/image1658.pdf
93959 02/05/2018 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) (กองการพัสดุภาครัฐ) 258 551/467/image1652.pdf
Record Display 1 to 10 from 263 Records
processing time 0.612 s