ข่าวสมัครงาน
No. Date News Title View Download
72826 20/07/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนิติกร (กองกฎหมาย) 107 256/846/นิติกร.pdf
71290 03/07/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนิติกร (กองกฎหมาย) 1,230 349/521/image0482.pdf
70170 21/06/2017 แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) 498 56/958/สล.pdf
69656 15/06/2017 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนิติกร (กองกฎหมาย) 1,961 434/1008/กองกฎหมาย.pdf
69044 09/06/2017 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(กองการพัสดุภาครัฐ) 339 165/464/image0424.pdf
68236 01/06/2017 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (กองการบัญชีภาครัฐ) 340 292/586/image0423.pdf
67607 29/05/2017 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. (การการพัสดุภาครัฐ) 160 559/898/กองการพัสดุ.pdf
65379 04/05/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิธีคัดเลือก และการประกาศผลการคัดเลือก (สำนักงานเลขานุการกรม) 246 200/766/image0411.pdf
64977 02/05/2017 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. (กองการพัสดุภาครัฐ) 257 752/913/image0407.pdf
64628 27/04/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักบัญชี (กองบัญชีภาครัฐ) 182 943/514/image0406,0.pdf
Record Display 1 to 10 from 167 Records
processing time 0.471 s