ข่าวสมัครงาน
No. Date News Title View Download
65379 04/05/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิธีคัดเลือก และการประกาศผลการคัดเลือก (สำนักงานเลขานุการกรม) 101 200/766/image0411.pdf
64977 02/05/2017 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. (กองการพัสดุภาครัฐ) 183 752/913/image0407.pdf
64628 27/04/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักบัญชี (กองบัญชีภาครัฐ) 123 943/514/image0406,0.pdf
64034 24/04/2017 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานเลขานุการกรม) 60 578/753/image0395.pdf
63735 20/04/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (กองบัญชีภาครัฐ) 118 159/780/image0385.pdf
63335 18/04/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั้วคราวรายเดือนและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) 143 38/815/image0384.pdf
63271 12/04/2017 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง 556 129/277/พนักงานราชการ 12 04 60.pdf
63190 12/04/2017 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 1 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 338 418/240/image0461.pdf
63055 11/04/2017 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและขี้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนิติกร (กองคดี) 630 865/886/image0381.pdf
62604 04/04/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณฯ (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) 102 265/28/image0379.pdf
Record Display 1 to 10 from 160 Records
processing time 0.48 s