ข่าวสมัครงาน
No. Date News Title View Download
01709 21/08/2018 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (ปวช.) (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 22 415/737/image4466.pdf
01609 20/08/2018 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี (กองการพัสดุภาครัฐ) 308 160/383/image4463.pdf
01582 17/08/2018 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองกฎหมาย) 57 224/886/image4462.pdf
01481 16/08/2018 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 129 899/60/image4459.pdf
01480 16/08/2018 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 42 903/131/image4458.pdf
01459 16/08/2018 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) 56 383/549/image4455.pdf
01270 14/08/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองกฎหมาย) 107 76/26/ลช เจ้าธุรฯ กม,0.pdf
01138 10/08/2018 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (ปวช.) (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 53 891/13/image4451.pdf
00995 09/08/2018 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนใน ตำแหน่ง นักบัญชี (กองบัญชีภาครัฐ) 80 772/426/image4450,0.pdf
00959 09/08/2018 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 150 356/6/image4445.pdf
Record Display 1 to 10 from 316 Records
processing time 0.664 s