ข่าวสมัครงาน
No. Date News Title View Download
61852 24/03/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 87 109/975/กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือนฯ,0.pdf
61685 23/03/2017 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานเลขานุการกรม) 62 133/202/เลขานุการกรม,0.pdf
61320 20/03/2017 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) 217 23/237/กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ.pdf
61319 20/03/2017 ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (กองบัญชีภาครัฐ) 107 554/893/กองบัญชี.pdf
61192 17/03/2017 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 4 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน 61 706/873/image0355.pdf
61054 16/03/2017 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง นิติกร (กองคดี) 549 387/262/image0350.pdf
60496 09/03/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 264 296/776/image0346,0.pdf
60042 06/03/2017 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานเลขานุการกรม) 312 7/911/image0338.pdf
59439 27/02/2017 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคลัง (กองการพัสดุภาครัฐ) 148 999/722/image0327.pdf
59431 27/02/2017 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขั้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร (กองการเจ้าหน้าที่) 700 430/640/image0325,0.pdf
Record Display 1 to 10 from 149 Records
processing time 0.45 s