ข่าวสมัครงาน
No. Date News Title View Download
89031 16/02/2018 ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองคดี) 49 73/128/image0699.pdf
88750 13/02/2018 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดส่วนกลาง (ยกเว้นสำนักงานคลังเขต) (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 173 577/9/image0691,0.pdf
88133 06/02/2018 ประกาศ คณะกรรมการดำเนิดการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ฯ 633 642/243/image0575,0.pdf
88132 06/02/2018 ประกาศ รายชื่อผู้สมัตรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลัง/นักวิชาการคอมปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการคลัง/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 463 292/423/image0482.pdf
88119 06/02/2018 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 3 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 116 774/764/image0475.pdf
87998 05/02/2018 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) 130 293/192/image0468.pdf
87910 02/02/2018 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยระหว่างประเทศ) 80 423/262/image0444,0.pdf
87816 01/02/2018 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 7 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 224 79/392/image0438.pdf
87753 31/01/2018 ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองคดี) 113 906/463/image0435.pdf
87674 31/01/2018 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นิติกร วุฒิปริญญาตรี (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 121 264/690/image0433.pdf
Record Display 1 to 10 from 227 Records
processing time 0.53 s