ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
77611 19/09/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี และกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองการพัสดุภาครัฐ) 458 119/583/image0075.pdf
77111 13/09/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) สำนักงานเลขานุการกรม 2,028 490/247/image0649.pdf
76730 07/09/2560 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานเลขานุการกรม) 145 79/335/image0513.pdf
76160 31/08/2560 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี (กองการพัสดุภาครัฐ) 839 482/200/image0641.pdf
76040 30/08/2560 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. (กองการพัสดุภาครัฐ) 262 323/17/image0510,0.pdf
75477 23/08/2560 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (สำนักงานเลขานุการกรม) 1,217 680/242/image0504.pdf
74694 10/08/2560 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี (กองการพัสดุภาครัฐ) 1,936 37/609/image0501.pdf
73846 01/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักบัญชี (กองบัญชีภาครัฐ) 258 643/1000/image0499.pdf
73345 26/07/2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนิติกร (กองกฎหมาย) 303 381/709/image0493,0.pdf
72826 20/07/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนิติกร (กองกฎหมาย) 299 256/846/นิติกร.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 177 รายการ
processing time 0.539 s