ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
81978 17/11/2560 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง 119 127/846/image0132.pdf
80955 03/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 265 992/535/image0122.pdf
80898 02/11/2560 ประกาศกรมบัญชีกลาง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (กองการเจ้าหน้าที่) 286 222/780/image0120,0.pdf
80668 01/11/2560 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. (กองการพัสดุภาครัฐ) 114 198/639/image0117.pdf
80595 31/10/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานะุรการ วุฒิ ปวส. (กองละเมิดและแพ่ง) 22 10/885/image0116,0.pdf
80515 30/10/2560 ประกาศแก้ไขรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองบัญชีภาครัฐ) 78 520/69/image0112,0.pdf
80453 30/10/2560 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานเลขานุการกรม) 22 811/809/image0106.pdf
80270 24/10/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. และกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองละเมิดและแพ่ง) 43 579/473/image0099.pdf
80150 20/10/2560 ประกาศรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป/ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 339 598/870/image0056.pdf
80143 20/10/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. และตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง วุฒิ ปวส. (กองการพัสดุภาครัฐ) 88 73/781/ประกาศกองการพัสดุภาครัฐ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 198 รายการ
processing time 0.561 s