ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
62048 28/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนิติกร (กองคดี) 70 196/82/image0374.pdf
61852 24/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 163 109/975/กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือนฯ,0.pdf
61685 23/03/2560 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานเลขานุการกรม) 72 133/202/เลขานุการกรม,0.pdf
61320 20/03/2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) 225 23/237/กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ.pdf
61319 20/03/2560 ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (กองบัญชีภาครัฐ) 117 554/893/กองบัญชี.pdf
61192 17/03/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สำนักงานคลังเขต 4 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน 69 706/873/image0355.pdf
61054 16/03/2560 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง นิติกร (กองคดี) 579 387/262/image0350.pdf
60496 09/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 266 296/776/image0346,0.pdf
60042 06/03/2560 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานเลขานุการกรม) 317 7/911/image0338.pdf
59439 27/02/2560 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคลัง (กองการพัสดุภาครัฐ) 149 999/722/image0327.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 150 รายการ
processing time 0.457 s