ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
01709 21/08/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (ปวช.) (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 4 415/737/image4466.pdf
01609 20/08/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี (กองการพัสดุภาครัฐ) 255 160/383/image4463.pdf
01582 17/08/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองกฎหมาย) 53 224/886/image4462.pdf
01481 16/08/2561 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 111 899/60/image4459.pdf
01480 16/08/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 40 903/131/image4458.pdf
01459 16/08/2561 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) 50 383/549/image4455.pdf
01270 14/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองกฎหมาย) 107 76/26/ลช เจ้าธุรฯ กม,0.pdf
01138 10/08/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (ปวช.) (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 51 891/13/image4451.pdf
00995 09/08/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนใน ตำแหน่ง นักบัญชี (กองบัญชีภาครัฐ) 77 772/426/image4450,0.pdf
00959 09/08/2561 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 144 356/6/image4445.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 316 รายการ
processing time 0.686 s