ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
93530 26/04/2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (คนพิการ) กรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) 40 248/673/image1060,0.pdf
93513 26/04/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาโท) (กลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ) 21 31/187/image1551.pdf
93265 23/04/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 105 7/46/image1548.pdf
93258 23/04/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปริญญาโท) และกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ) 72 261/290/image1546.pdf
93159 20/04/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) 526 858/4/image1491.pdf
93120 20/04/2561 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร (กองคดี) 624 928/191/image1431.pdf
92937 18/04/2561 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองการพัสดุภาครัฐ) 248 499/1000/image1419.pdf
92801 17/04/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการคลัง พนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานเลขานุการกรม) 430 106/482/image1359,0.pdf
92102 03/04/2561 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. (กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง) 335 605/644/image1296.pdf
92099 03/04/2561 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ) 206 343/353/image1290,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 251 รายการ
processing time 0.638 s