ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
87050 24/01/2561 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) 15 998/311/image0385.pdf
86897 22/01/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 30 297/57/image0367.pdf
85983 12/01/2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน 126 929/662/image0266.pdf
85959 12/01/2561 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) 141 413/127/image0262.pdf
85857 11/01/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 60 95/298/image0260.pdf
85305 05/01/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 153 738/164/image0245,0.pdf
85014 28/12/2560 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 8 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน 125 525/345/image0239.pdf
84956 28/12/2560 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 232 706/1000/image0234.pdf
84905 27/12/2560 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กองการเจ้าหน้าที่) 1,038 977/956/image0217.pdf
84759 25/12/2560 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวช.) (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 59 588/543/image0217,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 217 รายการ
processing time 0.54 s