ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
72826 20/07/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนิติกร (กองกฎหมาย) 107 256/846/นิติกร.pdf
71290 03/07/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนิติกร (กองกฎหมาย) 1,230 349/521/image0482.pdf
70170 21/06/2560 แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) 497 56/958/สล.pdf
69656 15/06/2560 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนิติกร (กองกฎหมาย) 1,961 434/1008/กองกฎหมาย.pdf
69044 09/06/2560 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(กองการพัสดุภาครัฐ) 339 165/464/image0424.pdf
68236 01/06/2560 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (กองการบัญชีภาครัฐ) 340 292/586/image0423.pdf
67607 29/05/2560 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. (การการพัสดุภาครัฐ) 160 559/898/กองการพัสดุ.pdf
65379 04/05/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิธีคัดเลือก และการประกาศผลการคัดเลือก (สำนักงานเลขานุการกรม) 246 200/766/image0411.pdf
64977 02/05/2560 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. (กองการพัสดุภาครัฐ) 257 752/913/image0407.pdf
64628 27/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักบัญชี (กองบัญชีภาครัฐ) 182 943/514/image0406,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 167 รายการ
processing time 0.491 s