ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
05408 10/10/2561 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองบัญชีภาครัฐ) 161 226/937/image5178,0.pdf
05369 09/10/2561 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองกฎหมาย) 209 131/844/image5166.pdf
05207 08/10/2561 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองละเมิดและแพ่ง) 115 321/179/image5128.pdf
05095 05/10/2561 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร วุฒิปริญญาตรี (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 144 357/331/image5117.pdf
04728 03/10/2561 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) 273 791/795/image5074,0.pdf
04555 01/10/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชการคลัง (สำนักงานเลขานุการกรม) 103 250/513/image5022.pdf
04263 27/09/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองกฎหมาย) 86 59/15/image5001,0.pdf
04076 26/09/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาโท (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 59 252/746/image1392.pdf
04021 25/09/2561 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง 162 254/580/image4971.pdf
03897 24/09/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองกฎหมาย) 49 865/25/image4963.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 344 รายการ
processing time 0.653 s