ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
09460 14/12/2561 ประกาศ ยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 11 633/504/image6077.pdf
09454 14/12/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองกฎหมาย) 2 760/626/image6076.pdf
09377 13/12/2561 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) 22 412/288/image6041,0.pdf
09272 12/12/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 50 441/400/image6011,0.pdf
09271 12/12/2561 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ) 23 740/55/image6006.pdf
09094 07/12/2561 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี (กองการพัสดุภาครัฐ) 86 69/959/image1780,0.pdf
08943 04/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (กองการพัสดุภาครัฐ) 45 356/994/image1776.pdf
08922 04/12/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) 81 678/398/image1773.pdf
08804 30/11/2561 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ) 73 647/530/image5966.pdf
08678 29/11/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี (กองระบบการคลังภาครัฐ) 206 967/997/image5961,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 376 รายการ
processing time 0.699 s