ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
97454 21/06/2561 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ) 78 767/403/image2070.pdf
97284 19/06/2561 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง 282 398/609/รวม,0.pdf
97272 19/06/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล) 96 484/432/image2069.pdf
97237 19/06/2561 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) 75 804/899/image2064.pdf
97169 18/06/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ) 78 223/799/image1133.pdf
96862 12/06/2561 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 363 419/486/image1995.pdf
96771 11/06/2561 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองคดี) 268 678/595/image1992.pdf
96669 08/06/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง ปวส. (กองการพัสดุภาครัฐ) 92 903/833/image1988.pdf
96666 08/06/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี (กองการพัสดุภาครัฐ) 96 651/588/image1987.pdf
96396 04/06/2561 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล) 216 617/401/image1979.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 279 รายการ
processing time 0.707 s