ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
67607 29/05/2560 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. (การการพัสดุภาครัฐ) 25 559/898/กองการพัสดุ.pdf
65379 04/05/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิธีคัดเลือก และการประกาศผลการคัดเลือก (สำนักงานเลขานุการกรม) 150 200/766/image0411.pdf
64977 02/05/2560 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. (กองการพัสดุภาครัฐ) 221 752/913/image0407.pdf
64628 27/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักบัญชี (กองบัญชีภาครัฐ) 130 943/514/image0406,0.pdf
64034 24/04/2560 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานเลขานุการกรม) 72 578/753/image0395.pdf
63735 20/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (กองบัญชีภาครัฐ) 122 159/780/image0385.pdf
63335 18/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั้วคราวรายเดือนและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) 144 38/815/image0384.pdf
63271 12/04/2560 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง 567 129/277/พนักงานราชการ 12 04 60.pdf
63190 12/04/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 1 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 357 418/240/image0461.pdf
63055 11/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและขี้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนิติกร (กองคดี) 643 865/886/image0381.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 161 รายการ
processing time 0.481 s