ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
56610 19/01/2560 ประกาศรับสมัครคัเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองการเจ้าหน้าที่) 140 770/352/image0256.pdf
55896 11/01/2560 รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 375 484/944/image0247.pdf
54964 23/12/2559 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักบัญชี 269 706/926/image0272.pdf
54616 19/12/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 6 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน 161 865/432/รับสมัครพนักงานราชการ (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน).pdf
54615 19/12/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 6 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 195 65/172/รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.pdf
54611 19/12/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 190 114/285/636176736644859359.pdf
54471 15/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคลัง (สำนักงานเลขานุการกรม) 160 219/414/สล2,0.pdf
54470 15/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วิธีคัดเลือก และการประกาศผลการคัดเลือก (สำนักงานเลขานุการกรม) 97 481/499/สล1.pdf
54343 13/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วิธีคัดเลือก และการประกาศผลการคัดเลือก 245 806/877/ประกาศ.pdf
53349 28/11/2559 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานการคลัง (สำนักงานเลขานุการกรม) 455 515/358/image0198.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 133 รายการ
processing time 0.435 s