ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
66633 22/05/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2560 (รวมวันทดสอบ) 11 92/625/หลักสูตร Fun รุ่นที่ 3.1 สำรอง.pdf
66580 22/05/2560 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting (สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 13 631/235/ประกาศรายชื่อ Inter Con (สอบซ่อม) รุ่นที่ 2.pdf
66568 16/05/2560 ประมวลภาพ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับสูง หลักสูตรย่อย "การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานและบริหารงาน" 13 611/717/ประมวลภาพการ (15-28 พ.ค.60).pdf
65748 15/05/2560 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 432 750/27/ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน Inter.It รุ่นที่ 2.pdf
65747 15/05/2560 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management (สอบซ่อม) รุ่นที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง 176 477/978/ประกาศ Inter.Per รุ่นที่ 2 (สอบซ่อม).pdf
65693 11/05/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Comprehensive รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 608 880/623/ประกาศ comprehensive รุ่นที่ 9-10.pdf
65359 04/05/2560 รายละเอียดโครงการ แผนการจัดฝึกอบรม และการทดสอบโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 3 668 474/508/Fun รุ่นที่ 3.pdf
65093 02/05/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2560 823 918/190/3. ประกาศรายชื่อหลักสูตร Funda รุ่นที่ 3 (100 คน).pdf
64276 26/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 2 (ผู้มีสิทธิ์ตัวจริง) 671 920/51/ประกาศรายชื่อ Inter.Con รุ่นที่ 2 (ตัวจริง).pdf
64253 26/04/2560 ประกาศการเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management รุ่นที่ 2 (สำหรับผู้มีสิทธิ์สำรอง) 249 1016/520/ประกาศรายชื่อ Inter.Per รุ่นที่ 2 (สำรอง).pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 360 รายการ
processing time 0.498 s