ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
70912 29/06/2560 ประกาศกำหนดการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental 15 148/559/ประกาศสอบซ่อม Fun รุ่นที่ 4.pdf
70355 21/06/2560 ประมวลภาพ โครงการบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรื่อง "ระบบภาษีไปไหน" 51 1002/712/ประมวลภาพ บรรยายพิเศษ เรื่องภาษี(20 มิ.ย.60).pdf
69798 16/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance, Operation and Management รุ่นที่ 2 837 735/580/In Per รุ่นที่ 2 ปี 2560.pdf
69797 16/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 2 446 388/918/In Con รุ่นที่ 2 ปี 2560.pdf
69810 15/06/2560 ประมวลภาพ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับพื้นฐาน (Fundamental) 138 736/449/ประมวลภาพ CGIA(13-24 มิ.ย.60).pdf
69813 13/06/2560 ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพตรวจสอบการติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจการคลังจังหวัด" 9 35/243/ประมวลภาพ CFO(12-15 มิ.ย.60).pdf
69808 13/06/2560 ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ Electronic Catalog : e-catalog" 29 774/139/ประมวลภาพ การบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog (12-13 มิ.ย.60).pdf
69804 13/06/2560 ประมวลภาพ โครงการอบรม หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ" 46 323/775/ประมวลภาพเขียนหนังสือราชการ (12-14 มิ.ย.60).pdf
69266 13/06/2560 รายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม หลักสูตร Fundamental (สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. 242 370/935/ประกาศ Fun (สอบซ่อม) รุ่นที่ 3.pdf
68755 06/06/2560 ประมวลภาพ หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 (วันที่ 3 มิถุนายน 2560) 163 800/204/ประมวลภาพโครงการอบรมบงส.4  (3 มิ.ย.60).pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 385 รายการ
processing time 0.461 s