ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
97060 15/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance , Operation and Management รุ่นที่ 2 299 708/287/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Inter Per รุ่นที่ 2.pdf
96751 11/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) หลักสูตรระดับต้น (Fundamental Course) (เพิ่มเติม) 438 367/651/ประกาศรายชื่อหลักสูตร CPP ระดับต้น ระดับกลาง(เพิ่มเติม).pdf
96720 08/06/2561 เรื่อง ประกาศการเข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Comprehensive รุ่นที่ 11 401 430/739/ประกาศComprehensive ปี 61.pdf
96502 05/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance, Operation and Management รุ่นที่ 3 169 659/473/ประกาศ Inter.Per รุ่นที่ 3 (ตัวจริง).pdf
96244 01/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม และ ยืนยันการเข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Comprehensive พ.ศ 2561 576 175/444/ประกาศรายชื่อ Comprehensive ปี 61.pdf
96055 30/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) หลักสูตรระดับต้น (Fundamental Course) และหลักสูตรระดับกลาง (Intermediate Course) 1,059 242/680/ประกาศรายชื่อ CPP ระดับต้น -กลาง.pdf
96015 30/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance รุ่นที่ 3 683 179/622/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Inter Fin รุ่นที่ 3.pdf
95947 28/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 2 (สอบซ่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 143 251/831/ประกาศรายชื่อ Inter Con รุ่นที่ 2 (สอบซ่อม).pdf
95808 24/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) สอบซ่อม 410 546/159/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ CPP Pre สอบซ่อม.pdf
95330 15/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 2 811 188/517/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Inter IT รุ่นที่ 2,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 532 รายการ
processing time 0.577 s