ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
62049 28/03/2560 เอกสารและไฟล์เสียง โครงการประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ วันที่ 28 มีนาคม 2560 (update) 80 506/405/เอกสารและเสียง ชี้แจง ว27.ลูกจ้างประจำ 28มีค60.rar
61778 23/03/2560 ประกาศรายชื่อ และขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 2 628 814/609/ประกาศรายชื่อ ขยายเวลา Inter.It รุ่นที่ 2.pdf
61667 23/03/2560 ประมวลภาพ พิธีเปิดสำนักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ 29 330/220/ประมวลภาพการ เปิดสำนักงานคลังเขต 5 (เชียงใหม่) 21 มี.ค.60.pdf
61665 23/03/2560 ประมวลภาพ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการปรับบทบาทของกอง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) 13 709/570/ประมวลภาพการ สัมมนา (เชียงใหม่) 20-21 มี.ค.60.pdf
61431 21/03/2560 ประกาศการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology (สอบซ่อม) 257 431/973/ประกาศรายชื่อ Adv IT (สอบซ่อม).pdf
61428 21/03/2560 ประมวลภาพ หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 (วันที่ 18 มีนาคม 2560) 47 353/283/ประมวลภาพโครงการอบรมบงส.4  (18 มี.ค.60).pdf
61411 21/03/2560 ประมวลภาพโครงการฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Go vernment Internal Auditer - CGIA) ระดับสูง (Advanced) หลักสูตรย่อย "หลักการเป็นที่ปรึกษา" (Consulting) 186 884/146/ประมวลภาพการConsulting (20-29 มี.ค.60).pdf
61178 17/03/2560 สำรวจการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 – 24 มิถุนายน 2560 1,126 888/128/สำรวจ Funda รุ่นที่ 3.pdf
60932 15/03/2560 สารวจการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน 2560 (รวมวันทดสอบ) 541 25/49/สำรวจหลักสูตร Inter.It รุ่นที่ 2.pdf
61092 14/03/2560 ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตรย่อย "การตรวจสอบการเงินการบัญชีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง" 103 883/193/ประมวลภาพการ (Financial and Management) ( 13-19 มี.ค.60).pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 332 รายการ
processing time 0.436 s