ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
86471 17/01/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 1 (สำหรับผู้สมัครสำรอง) 436 748/554/ประกาศรายชื่อหลักสูตร Inter.It รุ่น1 (สำรอง).pdf
86469 17/01/2561 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 1 181 510/612/ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Inter.It รุ่น1.pdf
86358 17/01/2561 ประกาศการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance รุ่นที่ 2 459 54/957/ประกาศ Inter.Fin รุ่นที่ 2 (ยกเลิก).pdf
86357 17/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 1 (ผู้มีสิทธิ์ตัวจริง) 572 57/936/Satellite.pdf
86356 17/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 1–4 3,994 853/345/ประการศรายชื่อ รุ่นที่ 1-4 ใหม่.pdf
86298 16/01/2561 รายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance, Operation and Management รุ่นที่ 1 (สอบซ่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 97 657/575/ประกาศรายชื่อ Inter Per รุ่นที่ 1 (สอบซ่อม).pdf
85519 08/01/2561 รายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม หลักสูตร Intermediate ด้าน Finance and Compliance รุ่นที่ 1 (สอบซ่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 21 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง 257 895/155/ประกาศรายชื่อ Inter Fin รุ่นที่ 1 (สอบซ่อม),0.pdf
85518 08/01/2561 รายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1 (สอบซ่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 21 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง 131 411/684/ประกาศรายชื่อ Fun รุ่นที่ 1 (สอบซ่อม),0.pdf
85384 05/01/2561 เรื่อง ชี้แจงการเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 21 มกราคม 2561 341 724/376/หลักสูตร Fun รุ่นที่ 1 สำรอง ปี 61,0.pdf
85109 29/12/2560 เรื่อง ชี้แจงการเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance, Operation and Management รุ่นที่ 1 (ระหว่างวันที่ 15 – 28 มกราคม 2561) 610 130/420/ประกาศรายชื่อหลักสูตร Inter.Per รุ่นที่ 1 (สำรอง).pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 464 รายการ
processing time 0.528 s