ข่าวฝึกอบรม
No. Date News Title View Download
72480 17/07/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตร Comprehensive 1,289 568/577/Comprehensive.pdf
72479 17/07/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 3 597 983/100/Funda รุ่นที่ 3.pdf
71256 03/07/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 4 604 722/932/ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 4.pdf
70912 29/06/2017 ประกาศกำหนดการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental 353 148/559/ประกาศสอบซ่อม Fun รุ่นที่ 4.pdf
71132 27/06/2017 ประมวลภาพ โครงการการบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง "ระบบภาษีไปไหน" สำหรับผู้บริหาร 24 835/745/ประมวลภาพ บรรยายพิเศษ เรื่องภาษี(27 มิ.ย.60).pdf
70355 21/06/2017 ประมวลภาพ โครงการบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรื่อง "ระบบภาษีไปไหน" 74 1002/712/ประมวลภาพ บรรยายพิเศษ เรื่องภาษี(20 มิ.ย.60).pdf
69798 16/06/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance, Operation and Management รุ่นที่ 2 945 735/580/In Per รุ่นที่ 2 ปี 2560.pdf
69797 16/06/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 2 551 388/918/In Con รุ่นที่ 2 ปี 2560.pdf
69810 15/06/2017 ประมวลภาพ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับพื้นฐาน (Fundamental) 233 736/449/ประมวลภาพ CGIA(13-24 มิ.ย.60).pdf
69813 13/06/2017 ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพตรวจสอบการติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจการคลังจังหวัด" 31 35/243/ประมวลภาพ CFO(12-15 มิ.ย.60).pdf
Record Display 1 to 10 from 389 Records
processing time 0.493 s