ข่าวฝึกอบรม
No. Date News Title View Download
62049 28/03/2017 เอกสารและไฟล์เสียง โครงการประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ วันที่ 28 มีนาคม 2560 (update) 590 895/818/เอกสารและเสียง ชี้แจง ว27.ลูกจ้างประจำ 28มีค60.rar
62191 28/03/2017 ประมวลภาพ หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 (วันที่ 25 มีนาคม 2560) 16 709/414/ประมวลภาพโครงการอบรมบงส.4  (25 มี.ค.60).pdf
61778 23/03/2017 ประกาศรายชื่อ และขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 2 778 814/609/ประกาศรายชื่อ ขยายเวลา Inter.It รุ่นที่ 2.pdf
61667 23/03/2017 ประมวลภาพ พิธีเปิดสำนักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ 38 330/220/ประมวลภาพการ เปิดสำนักงานคลังเขต 5 (เชียงใหม่) 21 มี.ค.60.pdf
61665 23/03/2017 ประมวลภาพ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการปรับบทบาทของกอง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) 20 709/570/ประมวลภาพการ สัมมนา (เชียงใหม่) 20-21 มี.ค.60.pdf
61431 21/03/2017 ประกาศการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology (สอบซ่อม) 276 431/973/ประกาศรายชื่อ Adv IT (สอบซ่อม).pdf
61428 21/03/2017 ประมวลภาพ หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 (วันที่ 18 มีนาคม 2560) 50 353/283/ประมวลภาพโครงการอบรมบงส.4  (18 มี.ค.60).pdf
61411 21/03/2017 ประมวลภาพโครงการฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Go vernment Internal Auditer - CGIA) ระดับสูง (Advanced) หลักสูตรย่อย "หลักการเป็นที่ปรึกษา" (Consulting) 241 884/146/ประมวลภาพการConsulting (20-29 มี.ค.60).pdf
61178 17/03/2017 สำรวจการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 – 24 มิถุนายน 2560 1,213 888/128/สำรวจ Funda รุ่นที่ 3.pdf
60932 15/03/2017 สารวจการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน 2560 (รวมวันทดสอบ) 622 25/49/สำรวจหลักสูตร Inter.It รุ่นที่ 2.pdf
Record Display 1 to 10 from 333 Records
processing time 0.473 s