ข่าวฝึกอบรม
No. Date News Title View Download
77875 21/09/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 490 95/447/Fun รุ่นที่ 5 ปี 2560.pdf
77366 15/09/2017 ประมวลภาพ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร การบริหารงานยุคใหม่ (Modern Management) : The Managerial Grid สำหรับผู้บริหาร 59 731/257/ประมวลภาพผู้บริหารเปลี่ยนแปลง (13-15ก.ย.60).pdf
77066 11/09/2017 ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 51 125/204/ประมวลภาพโครงการติดตามประเมินผล สุราษฎ์ธานี (1-2ก.ย.60).pdf
77037 11/09/2017 ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง 30 210/194/ประมวลภาพสัมมนาผู้บริหาร (8ก.ย.60).pdf
77038 08/09/2017 ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการบริหารสิทธิ (สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัด) 16 978/659/ประมวลภาพสิทธิบัตร  (7ก.ย.60).pdf
77036 08/09/2017 ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่" 13 826/330/ประมวลภาพกลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบ (7-8ก.ย.60).pdf
77034 07/09/2017 พิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 5 320/156/ประมวลภาพ(คบจ.) ดีเด่น  (6ก.ย.60).pdf
76491 05/09/2017 ประมวลภาพโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 149 759/251/ประมวลภาพ GMIS สิ้นปีงบประมาณ (1ก.ย.60).pdf
77032 01/09/2017 ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการสอนงาน เพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานขององค์กรสำหรับหัวหน้างาน" 29 971/934/ประมวลภาพโค้ช หัวหน้างาน (30 ส.ค.-1ก.ย.60).pdf
76087 30/08/2017 ประมวลภาพ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับพื้นฐาน (Fundamental) รุ่นที่ 5 303 173/355/ประมวลภาพ CGIA Fun รุ่นที่ 5(30 ส.ค.-8 ก.ย.60).pdf
Record Display 1 to 10 from 418 Records
processing time 0.5 s