ข่าวฝึกอบรม
No. Date News Title View Download
95808 24/05/2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) สอบซ่อม 218 546/159/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ CPP Pre สอบซ่อม.pdf
95330 15/05/2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 2 716 188/517/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Inter IT รุ่นที่ 2,0.pdf
95279 15/05/2018 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance , Operation and Management รุ่นที่ 2 298 210/282/ประกาศรายชื่อ Inter Per รุ่นที่ 2 (สอบซ่อม).pdf
95278 15/05/2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting 279 266/154/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Adv Con.pdf
95134 11/05/2018 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) (บันทึก) 636 725/460/2.รับสมัครสอบCPP ระดับต้น ระดับกลาง(บันทึก).pdf
95132 11/05/2018 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) (ครุฑ) 466 575/389/1.รับสมัครสอบ CPP ระดับต้น ระดับกลาง(ครุฑ).pdf
95042 11/05/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 2 (ตัวจริง ครั้งที่ 2) 198 101/1020/ประกาศ Inter.Con รุ่นที่ 1 (ขยายเวลารับสมัคร).pdf
94608 09/05/2018 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) 398 710/337/ประกาศรายชื่อ CPP (สอบซ่อม).pdf
94189 04/05/2018 ไฟล์เอกสารโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ด้านการบัญชีภาครัฐ 18-20 เมษายน 2561 313 712/127/บัญชี18-20เม.ย.61.zip
94121 03/05/2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 3 1,216 21/32/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ CPP Pre รุ่นที่ 3,0.pdf
Record Display 1 to 10 from 524 Records
processing time 0.61 s