ข่าวฝึกอบรม
No. Date News Title View Download
07121 05/11/2018 ประกาศการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting (สอบซ่อมใหญ่) 256 967/949/ประกาศรายชื่อ Inter Con (สอบซ่อมใหญ่),0.pdf
07119 05/11/2018 ประกาศการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology (สอบซ่อมใหญ่) 165 172/659/ประกาศรายชื่อ Inter IT (สอบซ่อมใหญ่),0.pdf
07117 05/11/2018 ประกาศการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance, Operation and Management (สอบซ่อมใหญ่) 279 25/17/ประกาศรายชื่อ Inter Per (สอบซ่อมใหญ่).pdf
07116 05/11/2018 ประกาศการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance (สอบซ่อมใหญ่) 221 587/691/ประกาศรายชื่อ Inter Fin (สอบซ่อมใหญ่),0.pdf
07115 05/11/2018 ประกาศการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental (สอบซ่อมใหญ่) 152 419/432/ประกาศรายชื่อ Fun (สอบซ่อมใหญ่),0.pdf
06762 30/10/2018 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตรระดับกลาง 256 600/724/ประกาศ Inter (สอบซ่อม).pdf
06761 30/10/2018 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตรระดับต้น 198 831/340/ประกาศ Fun (สอบซ่อม).pdf
06760 30/10/2018 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตรเตรียมความพร้อม 136 927/641/ประกาศ Pre (สอบซ่อม).pdf
05811 16/10/2018 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3,630 691/204/เวียน CGIA  ปี 62,0.pdf
05738 16/10/2018 ประกาศการสอบซ่อมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) 508 380/128/กค 0418.2-44445.pdf
Record Display 1 to 10 from 559 Records
processing time 0.897 s