ข่าวฝึกอบรม
No. Date News Title View Download
91142 20/03/2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 270 744/712/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Inter Con รุ่นที่ 1.pdf
90859 16/03/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology (ผู้มีสิทธิ์สำรอง) 216 131/562/ประกาศรายชื่อ Adv It (สำรอง).pdf
90746 14/03/2018 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม หลักสูตร Advanced ด้าน Performance, Operation and Management (สอบซ่อม) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 108 883/37/ประกาศรายชื่อ Adv Per (สอบซ่อม).pdf
90714 14/03/2018 ประกาศการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting ระหว่างวันที่ 20 – 29 เมษายน 2561 220 714/277/ประกาศ Adv. ด้าน Consulting.pdf
90686 14/03/2018 ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 19 – 29 เมษายน 2561 100 676/166/3. ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการอบรมinterIt61รุ่น2.pdf
90685 14/03/2018 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 29 เมษายน 2561 198 137/808/1. ประกาศ inter IT61 รุ่น 2.pdf
90301 08/03/2018 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and Compliance (สอบซ่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 141 549/566/ประกาศรายชื่อ Adv Fin (สอบซ่อม).pdf
89764 28/02/2018 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2561 (ผู้มีสิทธิ์ตัวจริง) 744 984/166/ประกาศรายชื่อ  Adv.It (ตัวจริง).pdf
89761 28/02/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (GGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 2 (ผู้มีสิทธิ์สำรอง) 283 524/954/ประกาศรายชื่อ Fun รุ่นที่ 2 (สำรอง).pdf
89757 28/02/2018 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 2 (สอบซ่อม) วันที่ 18 มีนาคม 2561 184 280/24/ประกาศรายชื่อ Fun รุ่นที่ 2 (สอบซ่อม).pdf
Record Display 1 to 10 from 493 Records
processing time 0.633 s