ข่าวฝึกอบรม
No. Date News Title View Download
01729 21/08/2018 โครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 72 897/61/โครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี.pdf
01561 17/08/2018 ประกาศรายชื่อโครงการ หลักสูตรการเสริมสร้างคุณภาพการบริหารงานตรวจสอบภายใน สำหรับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 289 491/879/รายชื่อ 22 - 24 สิงหาคม 2561.pdf
99967 26/07/2018 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 499 632/549/ทำคิวอาร์โค๊ต ลงเว็บองค์กรปี61.rar
99534 20/07/2018 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณภาพการบริหารงานตรวจสอบภายใน สำหรับหัวหน้างานตรวจสอบภายในที่ผ่านหลักสูตร CGIA 1,537 391/1015/โครงการเสริมสร้างคุณภาพการบริหารงาน.pdf
99435 19/07/2018 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 306 581/165/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Inter Per รุ่นที่ 3,0.pdf
99433 19/07/2018 เอกสาร โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 285 211/253/บริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ดสน กค61,0.rar
98808 12/07/2018 เอกสารและเสียงโครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และกม.ลำดับรอง สำหรับ จนท.ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง (ที่เป็นนักพัสดุมือใหม่) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง 930 640/552/พรบ.ระเบียบ.zip
98687 11/07/2018 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่ 1,142 7/148/โครงการฝึกอบรมมือใหม่.pdf
98561 10/07/2018 โครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 712 524/293/โครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในฯ.pdf
97780 28/06/2018 ประกาศรายชื่อการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)หลักสูตร Comprehensive(สอบซ่อม) 378 323/392/ประกาศรายชื่อ Compre (สอบซ่อม).pdf
Record Display 1 to 10 from 544 Records
processing time 0.678 s