ข่าวฝึกอบรม
No. Date News Title View Download
67269 26/05/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2560 (รวมวันทดสอบ) 116 601/645/6. ประกาศรายชื่อหลักสูตร Funda รุ่นที่ 3 (1 คน).pdf
67150 26/05/2017 รายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม (เพิ่มเติม) หลักสูตร Comprehensive (สอบซ่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. 49 404/860/ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม Compre (สอบซ่อม).pdf
66938 25/05/2017 เรื่อง ชี้แจงการเข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 3 สำหรับผู้สมัครสำรอง 125 858/330/หลักสูตร Fun รุ่นที่ 3.3 สำรอง.pdf
66832 24/05/2017 รายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม หลักสูตร Comprehensive (สอบซ่อม) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. 68 505/518/ประกาศรายชื่อ Compre (สอบซ่อม).pdf
66830 23/05/2017 ประมวลภาพ หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 (วันที่ 20 พฤษภาคม 2560) 25 692/418/ประมวลภาพโครงการอบรมบงส.4  (20พ.ค.60).pdf
66633 22/05/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2560 (รวมวันทดสอบ) 141 92/625/หลักสูตร Fun รุ่นที่ 3.1 สำรอง.pdf
66580 22/05/2017 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting (สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 60 631/235/ประกาศรายชื่อ Inter Con (สอบซ่อม) รุ่นที่ 2.pdf
66828 19/05/2017 ประมวลภาพ หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 (วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2560) 5 274/820/ประมวลภาพโครงการอบรมบงส.4  (16-17พ.ค.60).pdf
66568 16/05/2017 ประมวลภาพ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับสูง หลักสูตรย่อย "การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานและบริหารงาน" 48 611/717/ประมวลภาพการ (15-28 พ.ค.60).pdf
65748 15/05/2017 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 466 750/27/ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน Inter.It รุ่นที่ 2.pdf
Record Display 1 to 10 from 367 Records
processing time 0.445 s